Collecties

Keith Haring: street art op een bankbiljet ?

Door Lennert Willems, Matthias Hercot

In 2022 werd ons museum eigenaar van een biljet van 100 Belgische frank dat Keith Haring in 1989 ondertekende. In welke context is dit “kunstbiljet” tot stand gekomen ?

100 BEF dedicated by Keith haring

Het museum verwierf in 2022 een bankbiljet van 100 Belgische frank dat in 1989 door de hedendaagse kunstenaar Keith Haring werd ondertekend tijdens een van zijn bezoeken aan België. In dit artikel blikken we terug op de carrière van deze gerenommeerde kunstenaar en nemen we het bankbiljet, met beeltenis van de architect Hendrik Beyaert, onder de loep. Keith Haring, bekend om zijn verbazingwekkende en ongewone figuren, onderscheidt zich ook door de grote symbolische dimensie die in zijn werken terug te vinden is. In welke context kwamen zijn creaties tot stand? 

Een man genaamd Keith Haring

Keith Haring working at the Stedelijk Museum in Amsterdam
Keith Haring aan het werk in het Stedelijk Museum in Amsterdam, 1986 © Nationaal Archief
Keith Haring at work in the Stedelijk Museum in Amsterdam
Keith Haring aan het werk in het Stedelijk Museum in Amsterdam, 1986 © Nationaal Archief

Keith Haring werd geboren op 4 mei 1958 in Reading, Pennsylvania. Op jonge leeftijd ontwikkelde Haring een passie voor tekenen. Hij verhuisde al snel naar New York, waar hij betrokken raakte bij de hiphop- en graffitiscène. Het was daar, ver van de kunstgalerijen en musea, dat hij zich vrij voelde. 

Aan het begin van de jaren 1980 begon zijn populariteit toe te nemen. Hoewel kunstcritici zijn werken vaak als kinderachtig bestempelden, werd Haring bekend bij het publiek door zijn werk in de New Yorkse metro. Keith Haring was dol op de zwarte reclameborden in vinyl die door de stad ongebruikt werden gelaten. En zo kwam het dat men daar de voor de kunstenaar typerende tekeningen kon bewonderen, aangebracht met wit krijt en begeleid door slogans als « Art in Transit » of « Crack is Wack ». Al snel haastten galerijhouders en verzamelaars zich om de kunstwerken van deze artiest uit Pennsylvania letterlijk van de straat te halen en zo kwam hij onder de aandacht van de kunstwereld. Zijn verbondenheid met Andy Warhol, leidend figuur van de Pop Art beweging, versterkte zijn verlangen om zijn kunst toegankelijk te maken voor iedereen. Vanaf de tweede helft van de jaren 1980 was Haring ook actief buiten de Verenigde Staten. Zo schilderde hij in 1987 een fresco in het Necker kinderziekenhuis in Parijs. In 1987 en 1989 bezocht hij België, waar hij meerdere werken creëerde.  

Het oeuvre van Keith Haring, beschreven als geëngageerd en strijdvaardig, behandelt universele en actuele thema’s, zoals de strijd tegen ongelijkheid en racisme, maar ook de strijd voor de zoektocht naar een geneesmiddel tegen AIDS. Op 16 februari 1990 stierf de kunstenaar aan de gevolgen van deze ziekte, die drie jaar eerder bij hem werd vastgesteld. Hij liet de Keith Haring Foundation na. Deze organisatie beheert de rechten op zijn werken, maar focust zich vooral op de financiering van het onderzoek naar een remedie tegen AIDS. 

Het gesigneerde biljet

In juni 1989 organiseerde de Antwerpse Galerie 121 een tentoonstelling met werken van Keith Haring, waar hij zelf ook aanwezig was. Daar deelde hij, volledig vrijwillig, handtekeningen uit. Een van de bezoekers van de expositie zou de kunstenaar gevraagd hebben om een biljet van 100 Belgische frank te signeren. Waarom de bezoeker nu net een bankbiljet aanbood, is niet duidelijk. Had de galerijbezoeker niets anders op zak om te laten signeren ? Of gebeurde het op aandringen van Keith Haring zelf ?

Wat er ook van zij, Keith Haring plaatste zijn handtekening op het biljet, de datum – afgekort tot een eenvoudige “89” – en een cirkel met een “+” erin. Het plusteken komt regelmatig terug in Harings werken en kan dus beschouwd worden als een echtheidskenmerk bij zijn handtekening. In de linkerbovenhoek van het bankbiljet tekende de kunstenaar een gevleugelde persoon. Volgens de meest gangbare interpretatie in de (kunst)wetenschappelijke wereld is dit een verbeelding van Icarus die zich verbrandt aan de zon. Het is een symbolisatie voor het verval van de mensheid. Keith Haring stak zijn kritiek op de samenleving nooit ver weg. In zijn carrière signeerde en versierde hij talloze bankbiljetten. Het is zeer aannemelijk, gelet op de populariteit van het bankbiljet maar ook op de kritische aard van zijn werk, dat hij dit deed met voorbedachten rade. Want wat circuleert er nu meer dan een bankbiljet? En vooral: wat is er interessanter om te bekritiseren dan het monetaire systeem van een kapitalistische samenleving? 

100 BEF dedicated by Keith haring
100 BEF biljet ondertekend door Keith Haring © Museum of the National Bank of Belgium

Een andere artiest op het biljet: Hendrik Beyaert

Henry Beyaert
Hendrik Beyaert © Museum of the National Bank of Belgium
National Bank of Belgium in Antwerp
Bijbank van Antwerpen © Museum of the National Bank of Belgium

Haring tekende zijn karikatuur niet op een onbeduidende drager, maar op de meest gebruikte coupure uit de voorlaatste reeks van Belgische frankbiljetten uitgegeven door de Nationale Bank van België. Het is dus logisch om ook even stil te staan bij de figuur Beyaert en bij het ontwerp en de thematiek van het biljet met zijn beeltenis. 

Hendrik Beyaert (1823–1894) was één van de meest invloedrijke architecten die België ooit gekend heeft. Zijn werk wordt geklasseerd onder het eclecticisme en wordt gekenmerkt door een vrije combinatie van architecturale vernieuwing met traditie. Enkele van zijn bekendste creaties zijn het park aan de Kleine Zavel in Brussel en het station van Doornik. Zijn grootste verdienste ligt echter in het feit dat in zijn atelier de grondleggers werden gevormd van de belangrijke architectuurstroming die wij vandaag kennen als Art Nouveau. Klinkende namen zoals Victor Horta en Paul Hankar ontdekten dankzij Beyaert het decoratieve gebruik van metaal, de combinatie van kleurrijke materialen, de esthetiek van een vloeiend lijnenspel, het belang van modern comfort en bovenal de opvatting dat elk gebouw tot in de kleinste details een kunstwerk is. 

 Beyaert kwam in contact met de Nationale Bank van België wanneer hij in 1859, in samenwerking met architect Wynand Janssens, de hoofdzetel in Brussel mocht ontwerpen. Vandaag blijft van dit gebouwencomplex enkel nog het imposante Hotel van de gouverneur over. De rest werd vanaf 1948 vervangen door een gebouw ontworpen door Marcel van Goethem. Beyaert werd ook aangeduid om, in 1878, het bijkantoor van de Nationale Bank in Antwerpen te realiseren. Dit gebouw is vandaag niet meer in gebruik door de Nationale Bank, maar is nog steeds in zijn originele staat te bewonderen op de Leopoldplaats.  

Als toonaangevend Belgisch architect was Beyaert een logische keuze om afgebeeld te worden op het biljet van 100 frank uit de voorlaatste reeks van Belgische frankbiljetten uitgegeven door de Nationale Bank van België. Deze reeks bracht hulde aan 19de-eeuwse kunstenaars en hun discipline. Andere biljetten uit deze reeks huldigen bijvoorbeeld kunstenaar Constantin Meunier (biljet van 500 BEF) en dichter Guido Gezelle (biljet van 5000 BEF). Het biljet met beeltenis van architect Beyaert werd uitgegeven in 1978 en bleef in omloop tot 1996. Het centrale portret van Hendrik Beyaert werd ontworpen door kunstenares Anne Velghe. De rest van het biljet werd vormgegeven door de grafische kunstenaars Yvon Adam en Manfred Hürrig en door graveur Charles Leclerqz. 

Het biljet staat bol van de verwijzingen naar de architecturale verwezenlijkingen van Beyaert. Op de voorzijde zijn er illustraties die verwijzen naar het gebouw van de Nationale Bank in Antwerpen en naar het hekwerk van het park Kleine Zavel te Brussel. De achterzijde toont, op de achtergrond van het geometrische schietlood, het motief van de voormalige glazen overkapping boven de perrons van het station van Doornik. 

De (artistieke) waarde van het bankbiljet

Wat is nu de waarde van dit kunstige bankbiljet? Zoals alle munten en biljetten in Belgische frank, verloor ook dit bankbiljet zijn nut bij de invoering van de euro. Toch bestaat nog steeds de mogelijkheid om het bankbiljet bij de Nationale Bank van België om te wisselen tegen euro. Door dat te doen, zou het biljet weliswaar zijn artistieke waarde verliezen. De omwisseling van het biljet zou zelfs geweigerd kunnen worden, want het opzettelijk beschadigen van een bankbiljet is in België een strafbaar feit! Maar Keith Haring heeft geluk: dankzij een achterpoortje in de wet is het niet strafbaar om een bankbiljet definitief uit de omloop te halen door het in een kunstwerk te verwerken! 

Aanvankelijk bedoeld als een eenvoudige manier om Harings handtekening te kunnen krijgen, kreeg dit biljet een extra artistieke waarde. De oorspronkelijke eigenaar kaderde het met trots in en hing het biljet op in zijn huis. Uiteindelijk is het werk in een echt museum beland, waar het nu zorgvuldig wordt bewaard en tentoongesteld ! 

Bibliografie 

  • J. Victoir en J. Vanderperren, Hendrik Beyaert. Van Classicisme tot Art Nouveau, Sint-Martens-Latem, Uitgeverij De Dijle, 1992. 

  • De fraaie frank: Belgische munten en biljetten sedert 1830, Brussel, Nationale Bank van België, 1989. 

  • A. Meirhaeghe, In de kijker: Hendrik Beyaert (1823-1894), Brussel, Museum van de Nationale Bank van België, maart 2006. 

  • S. Antoine, In de kijker: Marcel Van Goethem, de architect van het hoofdgebouw van de Nationale Bank, Brussel, Museum van de Nationale Bank van België, februari 2014. 

  • J. Gruen, Keith Haring: The Authorized Biography, New York, Prentice Hall Press, 1991. 

  • A. Kolossa, Keith Haring: 1958-1990: een leven voor de kunst, Keulen, Taschen, 2007. 

  • P. Darren (ed.) et al., Keith Haring, tentoonstellingscatalogus (Tate Liverpool, 14 juni-10 november 2019), London, Tate, 2019.