(Nederlands) Praktijkseminarie voor leerkrachten economie: haal het beste uit Belgostat

… of hoe raadpleegt u de economische indicatoren van België online

©gettyimages-Digital Vision

Woensdag 17 november 2010

In oktober 2009 organiseerde de Nationale Bank van België een seminarie voor leerkrachten economie met als titel “Afbakenen van de economische activiteit. Een beter inzicht verwerven in de economische indicatoren”. Een praktijksessie over de statistische gegevensbank Belgostat wekte toen bij de deelnemers duidelijke belangstelling voor deze online hulpbron. Hieruit bleek ook het belang van een hands-on opleiding.

Om aan de talrijke aanvragen van de deelnemers tegemoet te komen en om deze opleiding ook aan andere geïnteresseerde leerkrachten te kunnen aanbieden, organiseert de Nationale Bank nu ook een workshop van een tweetal uur in de bijbank Antwerpen. Die vindt plaats op woensdag 17 november in twee sessies: naar keuze om 9.30 uur of om 14.00 uur.

Belgostat is een gegevensbank die door de Nationale Bank via het internet gratis ter beschikking wordt gesteld van de gebruikers. Belgostat geeft toegang tot een waaier van financiële en economische statistieken over België. De gegevens zijn gemakkelijk consulteerbaar aan de hand van een boomstructuur. Ook de periodieke publicaties van de Bank worden meteen toegankelijk: Statistisch Tijdschrift, Buitenlandse Handel, Nationale Rekeningen, enz.

De gegevens in deze databank komen niet alleen van de Nationale Bank, maar ook van andere nationale en internationale instellingen. Ze bevat cijferreeksen die betrekking hebben op de meest verscheiden economische en financiële deelgebieden: nationale en regionale rekeningen, prijzen en lonen, industriële productie, bevolking en arbeidsmarkt, financiële markten, overheidsfinanciën, conjunctuurenquêtes, buitenlandse handel, rentevoeten, wisselkoersen, … Ook de niet-ingewijde gebruiker vindt gemakkelijk de gewenste informatie dankzij verschillende zoekmogelijkheden. Het is bovendien mogelijk om statistische reeksen te exporteren en om ze in grafiekvorm weer te geven, om gebruikersprofielen te bewaren, en nog veel meer.

Om de leerkrachten te helpen dit hulpmiddel zo efficiënt mogelijk bij hun werkzaamheden te gebruiken, hebben de statistici van de Belgostat-ploeg en de medewerkers van de bijbank Antwerpen van de Nationale Bank een praktijkgerichte en interactieve workshop uitgewerkt. Door het aantal deelnemers te beperken, is er voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding.

Doelgroep:

leerkrachten economie uit het hoger secundair en hoger onderwijs

Waar?

Nationale Bank van België
Bijbank Antwerpen
Leopoldplaats 8
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 222 22 72

Wanneer?

Woensdag 17 november 2010 in een sessie naar keuze:

  • van 9.30 tot 11.30 uur of
  • van 14.00 tot 16.00 uur

Technische vereisten

Voor deze opleiding wordt u verzocht om een laptop mee te brengen. Deze moet een draadloze verbinding kunnen leggen met het internet.
Voor hen die hier niet over beschikken zal de Nationale Bank een beperkt aantal pc’s voorzien, één per twee deelnemers.

Gratis online inschrijven

Toegangsplan