Seminarie 2016: programma

De Belgische overheidsfinanciën
Huidige situatie en uitdagingen op lange termijn

Gedetailleerd programma

12u Verwelkoming van de deelnemers

Broodjes met koffie en frisdranken

13u00 Inleidende speech door gouverneur Jan Smets
13u15 Recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën

1982 – 1987: van de devaluatie tot de begrotingsconsolidatie.
1993 – 1998: omtrent het Europese convergentieprogramma.
2011 – 2016: van de stijging van de ontvangsten tot de daling van de uitgaven.

14u00 Vergrijzing van de bevolking en houdbaarheid van de overheidsfinanciën

De demografische feiten.
Effect op de arbeidsmarkt en impact op de begroting.
De pensioenhervorming.
Over de behoefte aan een gecoördineerde strategie.

14u30 Koffiepauze
15u00 Het Europese kader van het begrotingstoezicht

De begrotingscriteria : hun grondslag, hun nut.
Maastricht, het stabiliteits- en groeipact en de hervormingen ervan. Naar meer flexibiliteit ?
Het Europees Semester en het begrotingstoezicht.

15u30 Ontvangsten en uitgaven van de overheid : analyse en aanbevelingen

Over de impact van de overheidsfinanciën op de economische activiteit (Keynes en Ricardo).
De begrotingsmultiplicatoren op korte en op lange termijn.
Taksen, belastingen en heffingen; de effecten van de taxshift.
Cijfers, structuur en internationale vergelijking van de primaire overheidsuitgaven

16u00 Question time
16u45 Receptie