Seminarie voor leerkrachten 2016

De Belgische overheidsfinanciën
Huidige situatie en uitdagingen op lange termijn

9de seminarie van de Nationale Bank
voor leerkrachten economie uit het secundair onderwijs

Brussel – woensdag 26 oktober 2016 – 13-16.45 uur

Op 26 oktober 2016 vond in de Nationale Bank het negende seminarie voor leerkrachten economie plaats met als thema “De Belgische overheidsfinanciën – Huidige situatie en uitdagingen op lange termijn”.

Hieronder vindt u verschillende documenten en links in verband met deze materie.

Presentaties

  1. Recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën
  2. Het Europees kader inzake begrotingstoezicht
  3. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing
  4. Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen

Documentaties