Seminarie 2012: De stabiliteit van het financiële stelsel. Waarom en hoe?

5de seminarie van de Nationale Bank voor leerkrachten economie uit het secundair onderwijs

Brussel – woensdag 24 oktober 2012 – 13.30-17.00 uur

Vijf jaar geleden brak de financiële crisis uit en trof geleidelijk de gehele wereld. Het probleem van de stabiliteit van het financiële stelsel is dus uitgegroeid tot een uitermate gevoelige en controversiële maatschappelijke discussie. In het voorjaar van 2011 werd de Nationale Bank in België door de overheid belast met het macro- en micro-prudentieel toezicht op de banken en de verzekeringsinstellingen. Ze is dus rechtstreeks betrokken bij dat probleem.

Onder leiding van twee deskundigen die dagelijks met die materie te maken hebben, zal tijdens dit seminarie een algemeen overzicht worden gegeven van het probleem, gaande van de functies van het financiële stelsel – zijn we er zeker van het degelijk te kennen? – tot de precieze ontstaansgeschiedenis van de crisis – inclusief de uitbreiding ervan tot de overheidsschuldencrisis. Die halve dag zal de leerkrachten betere informatie verstrekken om de vragen ter zake van de jongeren te beantwoorden.

Dit seminarie is georganiseerd met steun van de onderwijsinspectie economie en de pedagogische begeleiding, en in samenwerking met de VLEW.

Voor deelnemers die geen tijd hadden om te lunchen zijn er vanaf 12.30 uur broodjes en koffie voorzien.

Een uitgebreid pedagogisch dossier wordt ter beschikking gesteld.

Waar ?

Auditorium van de Nationale Bank van België, op 5 min.
van het station Brussel-Centraal (zie plannetje)

Wanneer ?

Woensdag 24 oktober 2012,  
onthaal om 12.30 uur met broodjes en koffie; welkomstwoord om 13.15 uur; einde van de uiteenzettingen om 17 uur.