Programma

De Belgische economie tijdens en na de economische crisis – Context en duiding

Gedetailleerd programma

12.30 uur: Verwelkoming van de deelnemers (broodjes en koffie)

13.15 uur: Inleidende speech

13.30 uur: Eerste deel

1 Algemene inleiding

 • De verspreidingfases van de financiële crisis en de economische recessie
 • De reacties inzake economisch beleid: eerder recessie dan nieuwe depressie
 • Toestand na afloop van de crisis: plaats van de diverse economieën (opkomend vs. “gevorderd”, private en publieke schuldenlast, …)
 • België werd niet gespaard

2 Economische en financiële crisis: de geschiedenis herhaalt zich. Analyse van de conjunctuurcycli over een lange periode

Tijd voor vragen

15 uur: Koffiepauze

15.30 uur: Tweede deel

3 België tijdens de crisis: schokken en reacties

 • Crisiskanalen (internationale handel, vertrouwen, financiële markten)
 • Relatief goede weerstand in België:
  • Ondernemingen (uitvoer en investeringen)
  • Gezinnen (consumptie, spaarquote, woningen)
  • Arbeidsmarkt
 • De redenen van deze weerstand.

4 Na de crisis: de uitdagingen inzake economisch beleid voor Europa en België

 • Europa: budgettair beleid / structureel beleid
 • Coördinatie op Europees niveau
 • België: De potentiële groei ondersteunen en waarborgen dat de toestand van de overheidsfinanciën houdbaar blijft ten overstaan van de vergrijzing, de technologische veranderingen en de mondialisering.

Tijd voor vragen

17 – 18 uur: Receptie