Seminarie 2009: een beter inzicht verwerven in de economische indicatoren

Op 21 oktober 2009 vond in de Nationale Bank het tweede seminarie voor leerkrachten economie plaats met als thema: “Afbakenen van de economische activiteit – Een beter inzicht verwerven in de economische indicatoren.”

Hieronder vindt u verschillende documenten en links in verband met deze materie.

Presentaties en workshops

Documenten

Informatiefiches (pdf)

Persknipsels

Lijst van afkortingen (xls)

Woordenlijst (doc)

Indicatieve selectie van online hulpbronnen