Online toegankelijke leermiddelen

Algemene economische sites

 • In juli 2008 ontwikkelde de Dienst voor beroepsopleiding van het Departement Onderwijs en Vorming het project OMOO dat onder meer online lesmateriaal over het thema krediet samenstelde.
 • Op ConsumerClassroom, de consumenteneducatiesite van de Europese Commissie, vinden leerkrachten van het basis-, middelbaar en volwassenenonderwijs lesoverzichten, informatiedossiers, bronnen, hulpmiddelen, quizzen en games rond financiële educatie.
 • Het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) geeft met het project, “In Balans”, aan het onderwijs de kans om aan de slag te gaan rond financiële educatie. Het pakket is gericht op jongeren in het secundair onderwijs vanaf 12 jaar. De producten kunnen zowel in het ASO, TSO als BSO aan bod komen: http://www.in-ba-lans.be/.
 • Voor leerkrachten die in de klas willen werken rond financiële educatie:  “In the pocket. Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren”, een publicatie van de Koning Boudewijnstichting op: https://www.kbs-frb.be/nl/Virtual-Library/2011/295092 (ook beschikbaar in het Frans en het Duits).
 • Een overzicht van pedagogische bronnen en activiteiten voor leerkrachten die rond het thema “wereldburgerschap” willen werken op de site “Kleur bekennen“: http://www.kleurbekennen.be/
 • Het Centre de documentation économique et sociale (CeDES) maakt een efficiënte en gestructureerde inventaris op van alle bronnen van pedagogische aard, waarvan vele vrij toegankelijk zijn (in het Frans).
 • De SES.Webclass speelt een vergelijkbare rol voor het Franse publiek.
 • Met het oog op een algemene inleiding tot geldelijke aangelegenheden schetst de Nederlandse site www.wijzeringeldzaken.nl verschillende situaties uit het dagelijkse leven (naar school gaan, uit huis gaan, verhuizen, …), evenals een aantal financiële producten (verzekeringen, pensioen, hypotheken, …).
 • Touteconomie.org is een (Franse) portaalsite “die als opdracht heeft de toegang tot economische analyses en informatie te vergemakkelijken”.
 • De site La finance pour tous van het Institut pour l’éducation financière du public (Frankrijk) biedt ook talrijke hulpmiddelen aan, waarvan één onder de noemer “Espace Enseignants“.
 • Met het oog op de voorlichting van het grote publiek stelt de site van het Observatoire du crédit et de l’endettement (Waals Gewest) verschillende tools voor met betrekking tot de binnenlandse economie (in het Frans).
 • De Canadese site Youth and money biedt talrijke tools aan, evenals een aantal downloadbare documenten en nuttige links, gaande van de thema’s budgetbeheer tot de geschiedenis van het geld (in het Engels en het Frans).
 • Op haar portaalsite Wikifin maakt de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, een aantal financiële thema’s (ons dagelijks geld, sparen en beleggen, lenen, verzekeren, pensioenen) op een educatieve manier toegankelijk en reikt ze een reeks praktische tools aan. Om uw financiële kennis en deze van uw leerlingen te testen, is er de Wikifin-quiz.
 • Ook de Europese Commissie stelt gratis pedagogisch materiaal ter beschikking van de leerkrachten.
 • Het Internationaal Monetair Fonds biedt ook educatief materiaal aan en enkele online games (in het Engels).

Sites van de centrale banken

 • De Europese Centrale Bank biedt verschillende downloadfilms aan, waaronder “Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou?“. Nog andere films werden gerealiseerd door de ECB; ze zijn gewijd aan haar geschiedenis, aan de monetaire-beleidsstrategie, aan de monetaire-beleidsinstrumenten, aan de bankbiljetten en munten, aan de institutionele aspecten, enz.
 • De site van de Nederlandsche Bank stelt verschillende onlineprogramma’s voor ten behoeve van verschillende opleidingsniveaus. Men vindt er onder meer interactieve lessen onder de titel “Geld moet rollen“.
 • De site Citéco van de Banque de France bevat heel wat informatie voor leerkrachten.
 • De site Iconomix, aangeboden door de Schweizerische Nationalbank, omvat diverse spelletjes voor alle niveaus, waaronder een simulatiespel in verband met het monetaire beleid (in het Duits, in het Frans en in het Engels).
 • Een soortgelijk spel wordt ook aangeboden op de site van de Bank of England.
 • De pedagogische site van het Federal Reserve System is rijk en gevarieerd (in het Engels).

Sites over geld en de geschiedenis van het geld

 • Euro Kids Corner stelt spelletjes en quizzen over geld voor (in verschillende talen).
 • In dezelfde trant kunnen de Explore Money pagina’s van de site van het British Museum aanzetten tot een aantrekkelijke benadering van het thema geld.
 • Het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde (EGMP) stelt op zijn website het lespakket Geld: van vee tot PC ter beschikking van het zesde leerjaar van het basisonderwijs.