Tag: Vierlander

De weg naar de euro

De invoering van de Europese eenheidsmunt was een belangrijke stap in de lange weg naar economische integratie. De idee is niet nieuw. De monetaire geschiedenis en de munten van het verleden leren ons verschillende voorbeelden kennen van eenheidsmunten en van muntunies.

De vierlander, een voorloper van de euro.

Sinds het gebruik van geld ingeburgerd is geraakt, hebben vele regio’s, landen en volkeren eigen betaalmiddelen uitgegeven. De hoeveelheid aan verschillende betaalmiddelen in omloop, is dan ook van oudsher bijzonder groot. Vandaag gebruiken steeds meer landen in Europa een eenheidsmunt: de euro. Deze monetaire unie is het resultaat van een lang proces, dat zijn wortels heeft in het verleden. Het muntstuk, dat hier besproken wordt, de vierlander uit 1434, kan beschouwd worden als een van de eerste stappen binnen deze lange ontwikkeling.