Tag: statistics

Belgostat is dood. Leve NBB.Stat!

Sinds 1999 stelt de Nationale Bank van België een waaier van economische en financiële statistieken gratis ter beschikking van het publiek via de online BelgoStat-toepassing. Sinds deze maandag, wordt het vervangen door een nieuwe toepassing, NBB.Stat.