Tag: robustus

De Robustus

De Antwerpse Robustusdaalder uit 1584 is een noodmunt die de moeilijke situatie illustreert waarin de Scheldestad zich toen bevond. De verspreiding van het protestantisme in de zestiende eeuw kende immers ook in de Nederlanden een groot succes. Al vlug echter botsten de gereformeerde gebieden frontaal met de katholieke Spaanse overheerser.