Tag: LETS

Uiteenzetting over aanvullende geldsystemen

In april 2012 publiceerden we op onze site een artikel over “Letsen”: een alternatief ruilsysteem dat zijn oorsprong vindt in Canada in de jaren ’60 van de vorige eeuw.

Letsen, letst, geletst

Dat ruilen vandaag de dag populair is, bewijst de spontane wildgroei van LETSgroepen over heel de wereld.