Tag: inflatie

Money money money: de Nationale Bank van België van heel dichtbij

Afgelopen 11 mei brachten de leerlingen van de school BIMSEM in Mechelen een bezoek aan het tijdelijk museum. Ziehier het artikel van een van de jonge leerlingen over het bezoek.

Assignaten: geld van de Franse Revolutie

De geschiedenis leert dat geen enkele financiële crisis opgelost is geraakt door de geldpers te laten draaien.

Spel “Inflation Island”

Weet je het verschil tussen deflatie, prijsstabiliteit, hoge inflatie en hyperinflatie? Zoek het antwoord op Inflation Island.

Inflatiebiljetten: iedereen miljardair?!

In het museum van de Nationale Bank van België vallen verschillende zogenaamde ‘inflatiebiljetten’ te bezichtigen. Opvallend zijn vooral het biljet van vijfhonderd miljard dinar, en dat van een miljoen biljoen Hongaarse pengo (1.000.000.000.000.000.000 pengo!).

De consumptieprijsindex

Hoewel ze vaak in het nieuws voorkomen, zijn de begrippen “koopkracht” en “inflatie” niet altijd gemakkelijk om te begrijpen. In zaal 14 van het Museum het prijsverloop van een aantal producten (brood, vlees, melk, bier en steenkool of olie) tussen 1860 en vandaag te volgen, zeker ten opzichte van de ontwikkeling van de gemiddelde uurlonen voor een arbeider. De vereenvoudigde tafelopstelling is daarmee goed te vergelijken met het gelijklopende principe van de consumptieprijsindex (CPI).