Tag: verbeelding

Erfgoeddag 2009

Het Museum van de Nationale Bank van België neemt ook dit jaar deel aan de Erfgoeddag, de feestdag van het cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het thema is ‘Uit vriendschap!’

Kunst en geld

De Nationale Bank van België is net zoals een aantal andere ondernemingen en centrale banken actief op het terrein van het kunstmecenaat. De aangekochte kunstwerken worden meestal tentoongesteld in de bedrijfslokalen waar ze voor het grote publiek niet zichtbaar zijn. Af en toe krijgt een werk echter zijn plaats in een ruimte die wel toegankelijk is voor het publiek.