Tag: geschiedenis

De Carolusgulden: een keizerlijke munt

Keizer Karel of Karel V werd geboren in het jaar 1500 in Gent. Zijn bijna legendarische reputatie heeft hij te danken aan de uitspraak dat in zijn rijk de zon nooit onderging. Karel V was immers landsheer van de Bourgondische Nederlanden, koning van Spanje (en bijhorende overzeese kolonies) en bovendien keizer van het Heilig Roomse Rijk. Tijdens zijn regeerperiode groeide de economie. Herman van der Wee spreekt zelfs van het ontstaan van een wereldeconomie onder Europese leiding in de 16de eeuw. Niet toevallig legde Karel V dan ook een aantal grondslagen van de moderne muntslag.

De laatste serie Belgische frankbiljetten

In deze ‘In de kijker’ richten we de spots op de laatste serie Belgische frankbiljetten, want, hoewel sommigen nog steeds naar frank omrekenen, blijken de biljetten vaak al te zijn vergeten.

De gouverneurs van de Nationale Bank van België

De persoon die de leiding heeft over de Nationale Bank van België draagt de titel van gouverneur. De eerste zaal van het museum werd tot 1953 gebruikt als zijn kantoor. Sinds de oprichting van de Bank in 1850 hebben 21 mannen deze functie bekleed en, de een al meer dan de ander, hun stempel gedrukt op deze instelling. Deze maand besteedt de ‘In de kijker’ aandacht aan de hoogste instantie van de Bank en aan de mannen die in de loop der geschiedenis dit ambt hebben bekleed.

Het Chinese metaalgeld en de cashmunten

Het Chinese monetaire systeem heeft een ontwikkeling gekend die sterk verschilt van het concept dat gedurende lange tijd in het Westen gangbaar was.

De consumptieprijsindex

Hoewel ze vaak in het nieuws voorkomen, zijn de begrippen “koopkracht” en “inflatie” niet altijd gemakkelijk om te begrijpen. In zaal 14 van het Museum het prijsverloop van een aantal producten (brood, vlees, melk, bier en steenkool of olie) tussen 1860 en vandaag te volgen, zeker ten opzichte van de ontwikkeling van de gemiddelde uurlonen voor een arbeider. De vereenvoudigde tafelopstelling is daarmee goed te vergelijken met het gelijklopende principe van de consumptieprijsindex (CPI).

Thee: een drank, maar ook een betaalmiddel

In onze maatschappij zijn financiële transacties gestandaardiseerd. Men betaalt goederen en diensten met munten of biljetten, giraal of elektronisch. Maar dit was lang niet altijd zo.

Theresiënstadt: biljetten als oogverblinding

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog bevrijden de geallieerde troepen geleidelijk alle concentratiekampen. Terwijl men zich enerzijds verheugt over het einde van de vijandelijkheden, wordt anderzijds de omvang duidelijk van de aangerichte ravage met onder meer de genocide van het Joodse volk.

1000 frank voor de Slag aan de IJzer

Het Belgische bankbiljet speelde in België steeds de rol van ambassadeur. Eerst waren er de nationale allegorieën, dan kwamen de vorsten en uiteindelijk maakten ook belangrijke personages uit de nationale geschiedenis en de culturele wereld hun opwachting. Op die manier werd het iconografische veld voor de latere biljettenreeksen aanzienlijk uitgebreid.

Erfgoeddag 2009

Het Museum van de Nationale Bank van België neemt ook dit jaar deel aan de Erfgoeddag, de feestdag van het cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het thema is ‘Uit vriendschap!’

De mythe van Eldorado

Toen de Europeanen op het einde van de 15e eeuw voor het eerst in contact kwamen met de culturen van de Nieuwe Wereld, werden een aantal middeleeuwse mythes en legenden weer nieuw leven ingeblazen, zoals de fontein van de eeuwige jeugd en het aards paradijs.