Tag: Hendrik Beyaert

Zoemende bijen in het museum

Het 19de-eeuwse gebouw van de Nationale Bank wordt in de komende jaren grondig verbouwd.

Van de zolder naar het museum: de opwaardering van de collecties

Als gevolg van de verhuis van het museum naar de Berlaimontlaan werden enkele collectiestukken opgewaardeerd.

Brussel, m’as-tu vu? Op ontdekkingstocht in het Hotel van de gouverneur!

Wist u dat de gouverneur van de Nationale Bank beschikt over een ambtswoning in de gebouwen van de Bank tijdens de periode van zijn mandaat?

Bossuets wandtapijten in de Nationale Bank

In het museum van de Nationale Bank van België, dat is ondergebracht in de oorspronkelijke gebouwen in de Wildewoudstraat, zijn nog heel wat originele elementen zichtbaar voor bezoekers. Ditmaal ligt de focus op de pittoreske wandtapijten in de zaal van de Algemene Vergadering.

De voorgevel van het Museum van de Nationale Bank van België

Voordat we de oudste voorgevel van de bank in detail bekijken, een woordje uitleg over het Hotel van de gouverneur zelf. Het Franse woord “hôtel” werd al sinds de 18e eeuw gebruikt om de, permanente of tijdelijke, stedelijke woning van een persoon met een hoge rang aan te duiden, in dit geval de gouverneur van de Nationale Bank van België. De statuten van de bank schreven voor dat de gouverneur in de hoofdstad moest wonen. In ruil daarvoor was de bank verantwoordelijk voor de meubilering en onderhoudskosten van zijn woonst.

De ‘Compagnie des Bronzes’ en de verlichting in het Hotel van de Nationale Bank van België

Op 5 mei 1850 ondertekende Leopold I de wet tot oprichting van de Nationale Bank. Aanvankelijk was de Bank gevestigd in de Brusselse Koningsstraat, maar in 1859 besloot de jonge instelling om in de Wildewoudstraat, aan de noordzijde van de collegiale kerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele, een volledig nieuw gebouw te laten oprichten.

Hendrik Beyaert (1823-1894)

Hendrik Beyaert is één van de meest invloedrijke architecten die ons land ooit gekend heeft. Met prestigieuze projecten als het park aan de kleine Zavel, de Concert Noble in Brussel en het station van Doornik verwierf hij heel wat faam. Dit portret dankt hij echter aan zijn ontwerpen voor de Nationale Bank; met name het zogenaamde Hotel van de Bank, dit is het gebouw waar u zich momenteel in bevindt, en de bijbank in Antwerpen die naast hem op het biljet staat afgebeeld.