Tag: Europese Unie

Europadag, 6 mei 2017

Op 6 mei viert de Europese wijk feest! Naar aanleiding van de Europadag openen alle Europese instellingen in Brussel hun deuren.

Viering van Europadag, 28 mei 2016

Het Museum van de Nationale Bank neemt deel aan de Europadag 2016.

De Belgische participatie aan €uropa

Sinds 1 januari 2002 gebruikt België dezelfde euromunten en –biljetten als achttien andere Europese landen. De invoering van de eenheidsmunt was een mijlpaal in de geschiedenis van de Europese eenmaking. Het was dankzij de idealen van vrede en verbondenheid die vooraanstaande figuren uit verschillende landen vastberaden nastreefden dat de idee van een Europese Unie en met name van een eenheidsmunt tot een concrete realiteit is kunnen uitgroeien. In deze In de kijker nemen we enkele Belgische hoofdpersonages onder de loep die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Europese eenmaking en de totstandkoming van de euro.

Open dag van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie, 7 mei 2011

Het Museum van de Nationale Bank van België is present op de Open dag van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. Aan de vooravond van de Dag van Europa, de dag waarop elk jaar de Verklaring van Schuman van 1950 herdacht wordt, nodigen wij u uit om kennis te maken met het Eurosysteem.

De weg naar de euro

De invoering van de Europese eenheidsmunt was een belangrijke stap in de lange weg naar economische integratie. De idee is niet nieuw. De monetaire geschiedenis en de munten van het verleden leren ons verschillende voorbeelden kennen van eenheidsmunten en van muntunies.

Nieuwe munt van 2 euro tentoongesteld in het museum

Het thema? Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Een munt voor elke gebeurtenis

De Europese Raad gaf in 2004 aan elk euroland het recht om jaarlijks een herdenkingsmunt te slaan met wettige betaalkracht in de hele eurozone. Van dit voorrecht maakt men nu dankbaar gebruik om munten te slaan die een bepaalde historische of actuele gebeurtenis herdenken.

Eurocompetition

Eurocompetition of de “ontwerp een poster”-wedstrijd vond vorig jaar plaats van september tot december op initiatief van de Europese Commissie. Zijn doel? De 10e verjaardag van de euro en van de Economische en Monetaire Unie vieren.

Opendeurdag van de Raad van de Europese Unie, 9 mei 2009

Het Museum van de Nationale Bank van België is present op de Open dag van de Raad van de Europese Unie. Ter gelegenheid van de Dag van Europa, de dag waarop elk jaar de Verklaring van Schuman van 1950 herdacht wordt, nodigen wij u uit om kennis te maken met het Eurosysteem.

De Verdragen van Rome

“25 maart 1957… dit wordt één van de grootste dagen uit de Europese geschiedenis…”
Dit waren de woorden van Paul-Henri Spaak toen hij de Verdragen ondertekende. De zes landen van het “kleine Europa” (Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Italië) zetten hiermee een reuzenstap richting de Europese eenmaking.