Tag: goederengeld

Thee: een drank, maar ook een betaalmiddel

In onze maatschappij zijn financiële transacties gestandaardiseerd. Men betaalt goederen en diensten met munten of biljetten, giraal of elektronisch. Maar dit was lang niet altijd zo.

Zout, “zijn gewicht in goud waard” ?

Vandaag de dag gebruiken we zout als smaakstof bij ons eten, bijvoorbeeld op een lekker pak frieten. Maar wist u dat tijdens het grootste deel van onze geschiedenis zout een veel belangrijker plaats innam dan tegenwoordig? In die mate zelfs dat het als betaalmiddel gebruikt werd?

De koperplaten uit Noordwest-Amerika, een bijzonder betaalmiddel!

De koperplaten zijn afkomstig van het noordwesten van de Verenigde Staten en Canada. Ze werden gebruikt door vijf Indianenstammen: de Haidas, Tlinglit, Timishian, Kwakiutl en Bella Colla.

De steen van Yap

Het zal u misschien verbazen maar de steen die u hieronder ziet, is vandaag nog steeds een geldig betaalmiddel op het eiland Yap, dat zich in Micronesië bevindt. Toeristen die het eiland bezoeken zijn vaak verwonderd dat de mensen op Yap hun geld zomaar op straat laten liggen. En het gaat hierbij niet om ‘kleingeld’. De grootste exemplaren kunnen een doorsnede van 4 meter hebben en 15 ton wegen. Waar zou de oorsprong van deze bijzondere geldsoort liggen?

De kauri als handelsmunt

Het Museum van de Nationale Bank is wellicht niet de eerste plaats waar u aan denkt als u het heeft over schelpen. En toch, het museum heeft behalve een uitgebreide verzameling munten en biljetten ook een mooie collectie goederengeld waarin de kaurischelp een belangrijke plaats inneemt. Reeds lang voor onze tijdrekening kende de kauri een opmerkelijk […]

De zappozap: een sierlijke bijl als betaalmiddel

Twee jaar na het verwerven van Kongo als zijn persoonlijk eigendom, tekende Leopold II in 1887 een decreet tot organisatie van het muntsysteem: hij stelde de Belgische frank als eenheidsmunt voorop. De Kongolezen stonden echter sterk weigerachtig tegenover deze nieuwe munt en het duurde lang vooraleer het standaardgeld algemeen werd aanvaard.

Offergeld aan de goden van de onderwereld

Ruim vierduizend jaar geleden werd in de bodem van Centraal-Europa volop erts ontgonnen, tot metaal verwerkt en gedeeltelijk als offergeld teruggeschonken aan de bodem. In de loop van de 19de of 20ste eeuw dook dit metaal weer op, maar dan wel als prehistorische schat van ringen en platte baren. De ongemeen talrijke vondsten illustreren niet alleen het toenemend belang van metaal, ze wijzen ook op de overgang van de steentijd naar de bronstijd in Europa.