Tag: collecties

Vedergeld

We nemen een heel opvallend soort geld onder de loep, geld gemaakt van vogelveren. Het vedergeld bestond uit een 9 m lange band van plantenvezels die bedekt was met de rode veertjes van de Kardinaal dwerghoningeter (Myzomela Cardinalis) en kwam vaak voor als een dubbele rol.

Papier

Papier kan gemaakt worden uit verschillende grondstoffen. Het eerste Chinese papier bestond uit de behandelde schors van de lindeboom, de moerbeiboom of het bamboe, uit vlas of lompen.

De sterling: een middeleeuwse handelsmunt

In de loop van de geschiedenis groeide slechts een beperkt aantal munten tot internationale handelsmunten uit. Om ook buiten het eigen gebied van uitgifte aanvaard te worden, moest een munt aan een aantal voorwaarden voldoen met betrekking tot haar gewicht, gehalte en waarde en diende ze over een ruime bekendheid te beschikken. Vanaf het einde van de 12de eeuw voldeed de Engelse sterling hieraan ruimschoots; hij genoot in heel Noordwest-Europa de reputatie een betrouwbare en sterke zilvermunt te zijn.

Thee: een drank, maar ook een betaalmiddel

In onze maatschappij zijn financiële transacties gestandaardiseerd. Men betaalt goederen en diensten met munten of biljetten, giraal of elektronisch. Maar dit was lang niet altijd zo.

Een van de laatste munten van Julius Caesar

Alle geschiedenisboeken zijn het er over eens, Julius Caesar was zonder twijfel een van de belangrijkste heersers ooit. Hij was ook de eerste Romein die een portret van zichzelf op een munt liet slaan. Wie was deze man?

Het oudste Belgische papiergeld (1837-1850)

In 1830 was België het meest geïndustrialiseerde land van het continent. In de periode 1830-1848 financierde een zeer beperkt aantal banken de Belgische industriële revolutie. Elk van hen bezat het emissierecht of het recht om papiergeld uit te geven.

1851: de Nationale Bank drukt haar eerste biljetten

Vandaag is de Nationale Bank van België de enige Belgische bank die het recht heeft biljetten te drukken. Nochtans is dat niet altijd zo geweest. De Nationale Bank, opgericht bij wet van 5 mei 1850, bracht haar eerste bankbiljetten in 1851 in omloop.

Expo 58, het Atomium en de Nationale Bank van België

Expo 58, officieel de ‘Algemene Wereldtentoonstelling te Brussel’, vond plaats van 17 april 1958 tot 19 oktober van datzelfde jaar op de Heizelvlakte, in het park van Laken, het Ossegembos en het kasteel Belvedère. De wereldtentoonstelling die 42 miljoen bezoekers lokte vormde ook de aanleiding tot belangrijke infrastructuurwerken in de stad.

De eerste “Belgische” munten: de gouden en zilveren leeuwen van de Verenigde Belgische Staten

In de geschiedenisboeken lezen we dat België in 1830 onafhankelijk werd. Met de muntwet van 1832 begint ook de geschiedenis van de Belgische frank. Deze frank was zonder enige twijfel onze meest bekende munteenheid en hield het sindsdien precies 170 jaar uit. De eerste « Belgische » munten zijn echter een paar decennia eerder geslagen.

Het eerste Europese bankbiljet duikt op in … Zweden

In 1654 veroorzaakte de jonge Zweedse koningin Christina heel wat beroering toen ze uit geloofsovertuiging afstand deed van haar troon. Haar extravagante levensstijl en de recent beëindigde Dertigjarige oorlog (1618-1648) hadden het land opgezadeld met zware schulden en totaal ontspoorde overheidsfinanciën.