Tag: belgostat

Belgostat is dood. Leve NBB.Stat!

Sinds 1999 stelt de Nationale Bank van België een waaier van economische en financiële statistieken gratis ter beschikking van het publiek via de online BelgoStat-toepassing. Sinds deze maandag, wordt het vervangen door een nieuwe toepassing, NBB.Stat.

Praktijkseminarie voor leerkrachten economie: haal het beste uit Belgostat

… of hoe raadpleegt u de economische indicatoren van België online. De Nationale Bank organiseerde een workshop over dit thema in de bijbank Antwerpen. Download de presentatie.