Tag: kunst

De ‘Compagnie des Bronzes’ en de verlichting in het Hotel van de Nationale Bank van België

Op 5 mei 1850 ondertekende Leopold I de wet tot oprichting van de Nationale Bank. Aanvankelijk was de Bank gevestigd in de Brusselse Koningsstraat, maar in 1859 besloot de jonge instelling om in de Wildewoudstraat, aan de noordzijde van de collegiale kerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele, een volledig nieuw gebouw te laten oprichten.

Victor Hugo: aandeelhouder van de Nationale Bank

Het document dat we u voorleggen, is een brief die de ontvangst meldt van de aandelen die Victor Hugo van de Nationale Bank kocht. Victor Hugo werd in 1802 geboren in Besançon en stierf in 1885 te Parijs. Hij is de belangrijkste vertegenwoordiger van de Franse literaire romantiek. Zijn oeuvre omvat romans, lyrische poëzie, toneelstukken op rijm en in proza, politieke redevoeringen en heel veel brieven.

De zappozap: een sierlijke bijl als betaalmiddel

Twee jaar na het verwerven van Kongo als zijn persoonlijk eigendom, tekende Leopold II in 1887 een decreet tot organisatie van het muntsysteem: hij stelde de Belgische frank als eenheidsmunt voorop. De Kongolezen stonden echter sterk weigerachtig tegenover deze nieuwe munt en het duurde lang vooraleer het standaardgeld algemeen werd aanvaard.

Hendrik Beyaert (1823-1894)

Hendrik Beyaert is één van de meest invloedrijke architecten die ons land ooit gekend heeft. Met prestigieuze projecten als het park aan de kleine Zavel, de Concert Noble in Brussel en het station van Doornik verwierf hij heel wat faam. Dit portret dankt hij echter aan zijn ontwerpen voor de Nationale Bank; met name het zogenaamde Hotel van de Bank, dit is het gebouw waar u zich momenteel in bevindt, en de bijbank in Antwerpen die naast hem op het biljet staat afgebeeld.