Tag: architectuur

Van de zolder naar het museum: de opwaardering van de collecties

Als gevolg van de verhuis van het museum naar de Berlaimontlaan werden enkele collectiestukken opgewaardeerd.

Marcel Van Goethem, de architect van het hoofdgebouw van de Nationale Bank

Zoals u waarschijnlijk weet, vindt het museum binnenkort een nieuw, tijdelijk onderkomen in het hoofdgebouw van de Nationale Bank in de Berlaimontlaan. De ‘In de kijker’ van februari is dan ook gewijd aan dit 20e-eeuwse gebouw en zijn architect, Marcel Van Goethem.

Brussel, m’as-tu vu? Op ontdekkingstocht in het Hotel van de gouverneur!

Wist u dat de gouverneur van de Nationale Bank beschikt over een ambtswoning in de gebouwen van de Bank tijdens de periode van zijn mandaat?

De Nationale Bank van België: een moderne architectuur

In 2012 viert de Brusselse Noord-Zuidverbinding haar 60e verjaardag. De langverwachte as die het Brusselse Zuidstation met het Noordstation zou verbinden, werd op 4 oktober 1952 ingehuldigd door de jonge Koning Boudewijn. Het was in deze context dat de Nationale Bank een nieuw gebouw voor haar kantoren liet optrekken aan de Berlaimontlaan.

Een nieuw begin voor een historisch gebouw in het hart van Brussel

Het in 1872 opgetrokken gebouw van de vroegere «Union du crédit de Bruxelles» was al bijna 30 jaar niet meer toegankelijk voor het publiek. Na een bewogen geschiedenis van beschadiging, plundering en brand werd het gebouw uiteindelijk gered en gerestaureerd door de Nationale Bank.

De voorgevel van het Museum van de Nationale Bank van België

Voordat we de oudste voorgevel van de bank in detail bekijken, een woordje uitleg over het Hotel van de gouverneur zelf. Het Franse woord “hôtel” werd al sinds de 18e eeuw gebruikt om de, permanente of tijdelijke, stedelijke woning van een persoon met een hoge rang aan te duiden, in dit geval de gouverneur van de Nationale Bank van België. De statuten van de bank schreven voor dat de gouverneur in de hoofdstad moest wonen. In ruil daarvoor was de bank verantwoordelijk voor de meubilering en onderhoudskosten van zijn woonst.

Hendrik Beyaert (1823-1894)

Hendrik Beyaert is één van de meest invloedrijke architecten die ons land ooit gekend heeft. Met prestigieuze projecten als het park aan de kleine Zavel, de Concert Noble in Brussel en het station van Doornik verwierf hij heel wat faam. Dit portret dankt hij echter aan zijn ontwerpen voor de Nationale Bank; met name het zogenaamde Hotel van de Bank, dit is het gebouw waar u zich momenteel in bevindt, en de bijbank in Antwerpen die naast hem op het biljet staat afgebeeld.