Tag: archief

De verslagen van de Raad van Bestuur van 1850 tot 1913 nu ook digitaal te raadplegen

De verslagen van de Raad van Bestuur van de Nationale Bank zijn tot en met 1913 gedigitaliseerd en raadpleegbaar in het Algemeen Rijksarchief in Brussel.

NBB-archief gaat digitaal

De NBB heeft een deel van haar archief gedigitaliseerd. Alle 153 jaarverslagen en alle 86 jaargangen van haar Economisch Tijdschrift zijn nu ook online beschikbaar. Dat is het resultaat van een digitaliseringsplan dat in 2008 werd gestart.