Tag: Antwerpen

De Robustus

De Antwerpse Robustusdaalder uit 1584 is een noodmunt die de moeilijke situatie illustreert waarin de Scheldestad zich toen bevond. De verspreiding van het protestantisme in de zestiende eeuw kende immers ook in de Nederlanden een groot succes. Al vlug echter botsten de gereformeerde gebieden frontaal met de katholieke Spaanse overheerser.

Een Antwerpse dubbele ducaton van Albrecht en Isabella (1618)

De 17e eeuw opende onder een goed gesternte voor het muntatelier van Antwerpen. Na het overlijden van Filips II waren de Zuidelijke Nederlanden in handen gekomen van zijn dochter Isabella en haar verloofde en latere echtgenoot, de Oostenrijkse aartshertog Albrecht.