Tag: Oudheid

Alexander de Grote: tussen god en mens

Volgens historicus N.G.L. Hammond veranderde niemand de geschiedenis van de mensheid meer dan Alexander de Grote. Toch staat de persoon van Alexander nog steeds ter discussie: was hij een militair genie of eerder een moorddadig veroveraar? De hoogste tijd dus om deze vergoddelijkte veldheer en zijn munten ‘in de kijker’ te zetten.

Geldgebruik in het Oude Egypte

Tot dusverre spreekt het Oude Egypte tot eenieders verbeelding. De Egyptische economie vormt hier geen uitzondering op en verdient daarom onze aandacht in dit nieuwe ‘Object van de maand’. Welke monetaire of betalingspraktijken bestonden er in een beschaving die het gebruik van geld haast niet kende ?

Van aes rude tot aes grave

In het eerste millennium v.Chr. speelde het Italiaanse schiereiland een sleutelrol in de geschiedenis van het Middellandse Zeegebied. Vanaf de VIIIe eeuw v.Chr. groeiden de Etruskische steden uit tot onbetwiste machtscentra die op voet van gelijkheid handel dreven met de Carthaagse en Griekse steden. Verrassend genoeg zijn zowel de Etrusken als de Romeinen, beide nochtans belangrijke volkeren, pas relatief laat hun eigen munten beginnen te slaan.

Het geld van de Galliërs

Aan het einde van de 4de eeuw voor Christus, maakt het gemunt geld zijn intrede op Gallisch grondgebied. Op dat ogenblik verhuurden namelijk veel Galliërs hun diensten als krijgers te paard of te voet aan de grote oorlogsheren van het Middellandse Zeegebied. Hun soldij werd uitbetaald in goudmunten, een nieuw betaalmiddel voor hen.

De Atheense drachme, een lange traditie … van antieke munt tot euro

Door de uil en de olijftak op de nationale zijde van hun 1 euro muntstuk te plaatsen, zetten de Grieken hun rijke geschiedenis in de verf. Met deze referentie verwijzen ze niet alleen naar het historische belang van de stadstaat Athene, maar herinneren ze er ons ook aan dat de eerste Europese munten in Griekenland zijn geslagen.

Een van de laatste munten van Julius Caesar

Alle geschiedenisboeken zijn het er over eens, Julius Caesar was zonder twijfel een van de belangrijkste heersers ooit. Hij was ook de eerste Romein die een portret van zichzelf op een munt liet slaan. Wie was deze man?

Keltische beeldenaars van naderbij bekeken

Abstract, gestileerd, niet-figuratief, … Enkele termen die spontaan opkomen bij het aanschouwen van de voorzijde van deze Keltische munt. Het lijkt wel alsof men willekeurig enkele tekens of symbolen op het muntplaatje heeft samengebracht, zonder enige betekenis. Maar is dit werkelijk zo, valt er niets te herkennen op deze voorzijde? En waarom staat er een […]

Het duizendjarig bestaan van de stad Rome

Het aanbreken van het jaar 2000 was voor vele mensen een aanleiding om na te denken over verleden, heden en toekomst. Het was een tijd van bezinning, met centraal de vraag wat het derde millennium ons zou brengen.