Tag: Afrika

Leopold II: een munt voor de Congo Vrijstaat?

Eind 19de eeuw werd Congo het persoonlijke bezit van koning Leopold II van België. Na de Conferentie van Berlijn in 1885 werd Leopold II internationaal erkend als soeverein van de Congo Vrijstaat. Dit betekent dat hij absoluut alleenheerser werd van deze Vrijstaat, de soevereiniteit was namelijk volledig geïncarneerd in de persoon van de koning.

De Katangakruisen

In juni 2010 vierde de Democratische Republiek Congo de vijftigste verjaardag van haar onafhankelijkheid. Van deze gelegenheid maken we gebruik om een specifiek object te bespreken uit Katanga, de meest zuidelijk gelegen provincie van de Republiek: het koperen kruis.

Kunst en geld

De Nationale Bank van België is net zoals een aantal andere ondernemingen en centrale banken actief op het terrein van het kunstmecenaat. De aangekochte kunstwerken worden meestal tentoongesteld in de bedrijfslokalen waar ze voor het grote publiek niet zichtbaar zijn. Af en toe krijgt een werk echter zijn plaats in een ruimte die wel toegankelijk is voor het publiek.

Zout, “zijn gewicht in goud waard” ?

Vandaag de dag gebruiken we zout als smaakstof bij ons eten, bijvoorbeeld op een lekker pak frieten. Maar wist u dat tijdens het grootste deel van onze geschiedenis zout een veel belangrijker plaats innam dan tegenwoordig? In die mate zelfs dat het als betaalmiddel gebruikt werd?

De kauri als handelsmunt

Het Museum van de Nationale Bank is wellicht niet de eerste plaats waar u aan denkt als u het heeft over schelpen. En toch, het museum heeft behalve een uitgebreide verzameling munten en biljetten ook een mooie collectie goederengeld waarin de kaurischelp een belangrijke plaats inneemt. Reeds lang voor onze tijdrekening kende de kauri een opmerkelijk […]

De zappozap: een sierlijke bijl als betaalmiddel

Twee jaar na het verwerven van Kongo als zijn persoonlijk eigendom, tekende Leopold II in 1887 een decreet tot organisatie van het muntsysteem: hij stelde de Belgische frank als eenheidsmunt voorop. De Kongolezen stonden echter sterk weigerachtig tegenover deze nieuwe munt en het duurde lang vooraleer het standaardgeld algemeen werd aanvaard.