- Museum of the National Bank of Belgium - https://www.nbbmuseum.be/nl -

Zaal 6 – Wat kun je kopen met je geld?

Salle 6 [1]
Koopkracht geeft aan hoeveel goederen en diensten je kunt aanschaffen met je netto-inkomen. Maandelijks wordt de prijsontwikkeling van meer dan 500 goederen en diensten omgezet in het indexcijfer van de consumptieprijzen, als graadmeter voor de levensduurte. Dit gebeurt al sinds 1920.

Room 6 [3]