Zaal 13 – Centrale banken, een kwestie van vertrouwen

Deze zaal is een bioscoopzaal! U kunt er een korte speelfilm bekijken. Ook hier staat de prijsstabiliteit centraal, en vooral, welke rol de centrale banken spelen in het beperken van de risico’s en de onzekerheid.

Een stabiele munt, een betrouwbare centrale bank, de economie steunt op het vertrouwen van de burgers. Waarom en op basis waarvan schenken wij ons vertrouwen? Door middel van welke mechanismen werkt het Eurosysteem dit vertrouwen in de hand? De kortfilm in deze zaal legt het u nog eens uit.

Plattegrond van het museum - zaal 13