Educatief spel over de Eerste Wereldoorlog

P1010076De leerlingen worden verdeeld in vier families. Ze hebben elk een verschillende achtergrond en startbudget dat bestaat uit een aantal noodbiljetten, uitgegeven door verschillende gemeenten en voorzieningen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het spelbord is opgesplitst in drie periodes: 1914-15, 1916-17 en 1918. Telkens een nieuwe periode begint, ondergaan de families een situatiewijziging en misschien ook een verandering in hun budget die tot een verarming of verrijking van de familie kan leiden. Het doel van het spel is om als familie te overleven in de stad. Hierbij is het belangrijk dat iedereen voldoende eet, dus moet de familie trachten voldoende producten op de markt te kopen met hun (beperkt) budget. Let op, want de prijzen stijgen elk jaar! Is er niet genoeg noodgeld voorhanden, dan moet de familie bij het ‘Nationale Hulp- en Voedingscomité’ aanschuiven. Geen nood, de spelers kunnen ook geld verdienen door vragen over de Eerste Wereldoorlog juist te beantwoorden.

In de loop van het spel komen de leerlingen op “newsflashes” terecht, die grote gevolgen hebben voor één of meerdere families. Er kan bijvoorbeeld plots een hoge belasting geheven worden. Als de familie hiervoor over te weinig geld beschikt, dan heeft ze de keus tussen een spelbeurt in de gevangenis door te brengen of een andere familie te verraden. Het verloop van het spel is dus voor elke familie anders: de rijkste kan plots heel arm worden, terwijl de armste misschien nog net de oorlog kan overleven zonder een beroep te moeten doen op het Nationale Hulp- en Voedingscomité.

Spelenderwijs ondervinden de deelnemers de moeilijke levensomstandigheden van een gezin in de stad Brussel tijdens de Eerste Wereldoorlog. De parate kennis van de leerlingen wordt getest en ze komen voor moeilijke keuzes te staan wanneer het geld op is. Ze maken kennis met de noodbiljetten als alternatief oorlogsgeld en er wordt een beroep gedaan op hun rekenvaardigheden. Het spel wordt afgewisseld met tal van interessante weetjes over de Nationale Bank en de geldomloop tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wanneer elke familie de drie periodes heeft doorstaan, volgt een korte nabespreking.

Houd rekening met een tijdspanne van anderhalf tot twee uur. Een gids begeleidt het spel, maar ook van de leerkracht wordt verwacht dat hij of zij het spel in goede banen helpt te leiden. Hierover kunnen vooraf de nodige afspraken gemaakt worden.

Praktisch

Waar? Tijdelijk Museum van de Nationale Bank van België
Adres: de Berlaimontlaan 3 te 1000 Brussel
Wanneer? vanaf november 2015
Openingsuren Tijdelijk Museum: elke werkdag van 9 tot 17 uur
Hoe reserveren? enkel telefonisch 02 221 22 06.
Maximum aantal leerlingen: 24