Generation €uro Students’ Award: 3 wedstrijdronden

  1. De online quiz: Tijdens de eerste ronde kunnen de leerlingen zich van 5 oktober tot en met 11 november 2016 meten in een online quiz. De quiz bestaat uit drie niveaus met in totaal 30 vragen over het Eurosysteem en het monetair beleid. Om deel te nemen, moet het team (4 à 5 studenten) en de “begeleidende” leraar zich inschrijven op de website van de wedstrijd, www.generationeuro.be. De teams met de hoogste score (minimum score van 70/100; maximaal 20 teams) mogen door naar de volgende ronde. Bij ex aequo zal de voorkeur worden gegeven aan de eerste respondenten. Eenzelfde school kan verschillende teams afvaardigen, op voorwaarde dat ze door verschillende leerkrachten worden begeleid.
  2. Analyse: De beste teams van de quiz (20 maximum, met een minimum score van 70%) krijgen de opdracht de economische situatie in het eurogebied en de inflatievooruitzichten te beoordelen. Op basis van hun beoordeling dienen zij een besluit te nemen over de hoogte van het basisrentetarief, dat door de Raad van Bestuur van de ECB wordt bepaald. Indien zij dat gepast achten, mogen zij tevens de opwaartse of neerwaartse risico’s voor de inflatie op middellange termijn aanduiden, bijzondere monetairbeleidsmaatregelen vermelden en zelfs originele maatregelen voorstellen, op voorwaarde dat die verenigbaar zijn met de opdracht en het juridisch kader van de ECB.Ze schrijven dit besluit en de economische onderbouwing daarvan tegen 3 februari 2017 neer in een essay van minder dan 2000 woorden.
  3. Presentatie: Op 21 maart 2017 worden de drie à vijf beste teams uit de analyseronde in de hoofdzetel van de Nationale Bank geconfronteerd met een jury. Ze dienen een besluit te nemen over de hoogte van het basisrentetarief, dat door de Raad van Bestuur van de ECB wordt bepaald. Indien zij dat gepast achten, mogen zij tevens de opwaartse of neerwaartse risico’s voor de inflatie op middellange termijn aanduiden, bijzondere monetairbeleidsmaatregelen vermelden en zelfs originele maatregelen voorstellen, op voorwaarde dat die verenigbaar zijn met de opdracht en het juridisch kader van de ECB.
    Nadat een team zijn presentatie heeft gegeven (aan de hand van een PowerPoint presentatie of dergelijke), volgt een vraag-en-antwoordsessie van maximaal 15 minuten. De voor de finale geselecteerde teams worden beloond met verschillende prijzen: prijzen voor de school (1000, 700, 500 en 300 euro) en individuele aankoopbons voor alle leden van de drie teams (t.w.v. 150, 75, 50 en 30 euro). Het hoogst geklasseerde team wordt uitgenodigd op de internationale slotceremonie in Frankfurt.
Groepsfoto van de slotceremonie in de ECB in 2016

Groepsfoto van de slotceremonie in de ECB in 2016

Slotceremonie

Het winnende team in elke gemeenschap wordt uitgenodigd voor de Europese slotceremonie in de Europese Centrale Bank te Frankfurt, inclusief ontmoeting met de president van de ECB en een sociaal / recreatief programma op 4 en 5 april 2017. De Europese Centrale Bank neemt de reis- en verblijfskosten op zich.

Dit evenement werd vastgelegd door de ECB en voor alle deelnemende landen. We zijn er ons van bewust dat deze data binnen de Paasvakantie vallen. Mocht dit voor de winnende ploeg een obstakel vormen om deel te nemen aan de reis, zullen de ECB en de Nationale Bank van België alles in het werk stellen om deze reis op een ander moment te laten doorgaan.