- Museum of the National Bank of Belgium - https://www.nbbmuseum.be/nl -

Kostbare boeken en archivalia

Het museum van de Nationale Bank beschikt over een bibliotheek die de museumcollectie documenteert. Men vindt er werken over numismatiek, geld- en bankgeschiedenis, economische en financiële geschiedenis en de iconografie van België en de Belgische steden.

De meeste banden dateren uit de 19e en 20e eeuw, maar de boekencollectie omvat ook een beperkt aantal oudere drukken. Ook het historische archief van de Nationale Bank behoort tot de museumcollectie.

Lijst met de dertig oudste, geïllustreerde boeken, 16e eeuw [1] (pdf – 22k)