De collectie penningen

Het Museum van de Nationale Bank van België bezit een belangrijke collectie penningen van de 16de tot de 21ste eeuw: 4 105 exemplaren (03/01/2019). Deze verzameling is, na het goederengeld en het Belgisch noodgeld uit de Eerste Wereldoorlog, de derde deelverzameling van het Museum die online te raadplegen is.

Cockerill

Cockerill

Penningen zijn vaak muntvormig, maar, in tegenstelling tot munten, hebben ze geen betaalwaarde. Het zijn kunstwerkjes van een relatief klein formaat die vooral geproduceerd worden om de herinnering aan een persoon (portretpenning) of een gebeurtenis (historie- of gedenkpenning) vast te houden. Daarnaast zijn er nog de zitpenningen, de rekenpenningen, de strooipenningen, de gildenpenningen, de weldadigheidspenningen, de spotpenningen, de gemeentepenningen enzovoort. De meeste collectiestukken zijn van koper of brons, een minderheid is van goud of zilver.

Ben je op zoek naar een afbeelding van een bekende persoon, dan is de kans reëel dat je die in deze databank terugvindt. Er bestaan niet alleen portretpenningen van koningen en koninginnen, prinsen en prinsessen; ook tal van andere personaliteiten zijn in het metaal vereeuwigd: politici, zakenlui, kunstenaars of … sportkampioenen bijvoorbeeld.

De gedenkpenningen lezen dan weer als een geschiedenisboek en laten alle belangrijke historische gebeurtenissen voor je oog defileren. Oorlogen en veldslagen, maar ook vredes- en handelsverdragen, nieuwe gebouwen of monumenten, belangrijke infrastructuurwerken en verjaardagen allerhande: je vindt ze hier allemaal terug.

Ook de weldadigheids- of armenpenningen verdienen je aandacht. Vele kerkelijke en stedelijke instellingen deelden ze uit aan de armen die ze dan konden inruilen voor levensmiddelen (brood, melk, vlees, vis…), kledij (hemden, schoenen, kousen…), brandstof (hout, turf, kolen…) of gebruiksvoorwerpen. Ook particuliere weldoeners voorzagen in hun testament dat de armen die hun begrafenis of de daarop volgende jaarmissen zouden bijwonen, bij het uitgaan van de mis, een dergelijke penning zouden ontvangen…

Ga naar de collectie penningen.