Collecties

Zijn cryptomunten echt geld?

De Bitcoin is allicht de meest bekende cryptomunt. Maar wat is een cryptomunt? In het museum wordt de vergelijking gemaakt met de steen van Yap, een opvallende soort goederengeld.

Cyrptomonnaies

In het kort

Cryptomunten combineren elektronisch geld met een vorm van versleuteling. De technologie die hiervoor wordt gebruikt heet blockchain. In een blockchain wordt de informatie van opeenvolgende transacties in een keten opgeslagen. De integriteit van de keten wordt gegarandeerd door de gegevens te delen en op te slaan in registers die door alle deelnemers kunnen worden ingekeken.

Cryptomunten vertonen zo een aantal kenmerken die ook worden aangetroffen bij een opvallende vorm van goederengeld in het museum: de steen van Yap.

De afwezigheid van een centrale autoriteit – als het over geld gaat een centrale bank die erop toeziet dat het geld zijn waarde behoudt – leidt er echter toe dat de waarde van cryptomunten heel sterk kan schommelen. Is het dan wel echt geld?

De landen van het Eurosysteem zijn hoe dan ook geïnteresseerd in de gebruikte technologie (blockchain) en bestuderen de mogelijkheid om zelf een digitale munt uit te geven, maar dan eentje die even betrouwbaar en stabiel is als de euro zoals we hem vandaag kennen.

Cryptomonnaies
© [vegefox.com] /Adobe Stock

De woorden cryptomunten, cryptogeld of cryptocurrency verwijzen naar het Griekse woord kruptos [verborgen, geheim]. Cryptogeld combineert elektronisch geld met een vorm van versleuteling (cryptografie). De versleuteling zorgt ervoor dat tegoeden en transacties in cryptogeld worden beveiligd. De technologie die hiervoor wordt gebruikt heet blockchain.

In een blockchain wordt de informatie van opeenvolgende transacties opgeslagen in een keten en versleuteld. De integriteit van de keten wordt gegarandeerd door de gegevens te delen en te registreren in gedecentraliseerde en gesynchroniseerde registers (grootboek of ‘ledgers’). De informatie wordt gedeeld, maar kan niet worden gekopieerd of gewijzigd. De technologie kan niet alleen worden gebruikt om de integriteit van financiële transacties, maar ook van eigendomsakten, afspraken en andere gegevens te waarborgen.

Nieuwe toepassingen van blockchain worden vandaag intensief bestudeerd, ook door de financiële sector. Centrale banken gaan de mogelijkheid na om op termijn zelf cryptogeld in omloop te brengen, om bijvoorbeeld greep te blijven hebben op de geldomloop indien het aandeel van bankbiljetten in de totale geldomloop verder terugloopt of nog om een nieuwe reservemunt in het leven te roepen.

Het bijzondere aan de huidige vormen van cryptogeld en de blockchain-technologie is dat er geen centrale autoriteit of centrale registratie mee gepaard gaat. Ook de Bitcoin, de bekendste vorm van cryptogeld, is op dit principe gebaseerd. Bitcoins worden gecreëerd door ze te ontginnen (‘mining’’). Deelnemers moeten complexe algoritmen oplossen en worden vergoed met de nieuwe bitcoins die op die manier worden gecreëerd. Het systeem is zo opgezet dat er slechts een beperkt aantal bitcoins in omloop kunnen worden gebracht – het aantal bitcoins per vergoeding neemt bovendien exponentieel af in de tijd – en dat de moeilijkheidsgraad van het ontginnen toeneemt naarmate meer ontginners deelnemen

De afwezigheid van een centrale autoriteit – als het over geld gaat een centrale bank die ervoor waakt dat het geld zijn waarde behoudt – leidt ertoe dat de waarde van de Bitcoin heel volatiel is, met een koers in ‘echt’ geld die op korte tijd enorme stijgingen en dalingen kan vertonen. Cryptogeld wordt door de meeste economisten dan ook niet als geld beschouwd, maar als een ruilmiddel of zelfs als een vorm van speculatie.

Cryptomonnaies
© [Tierney] /Adobe Stock

De waarde dient immers stabiel te zijn om de drie functies van geld te kunnen vervullen:

  1. ruilmiddel: geld is een algemeen geaccepteerd (tussen)goed, dat materieel of immaterieel kan zijn en een rechtstreekse ruil van goederen overbodig maakt
  2. rekeneenheid: geld is een uniforme eenheid om de waarde van goederen en diensten uit te drukken en te vergelijken
  3. spaarmiddel: geld is een opslagmedium om economische waarde en koopkracht naar de toekomst over te hevelen.

Het steengeld van de Yap-eilanden 

Cryptogeld is dan wel geen echt geld, het vertoont opvallende gelijkenissen met een oude vorm van goederengeld. Geld dat wordt opgedolven (‘mining’), niet onder controle staat van een overheidsinstelling, waarvan de transacties een onverbreekbare ketting vormen (‘blockchain’) die door een gemeenschap wordt beheerd en wordt bewaard op een voor iedereen zichtbare plaats (‘ledger’ of grootboek). Inderdaad, de bitcoin beantwoordt aan al deze kenmerken. Maar zulks geldt ook voor de steen van Yap, een kleine eilandengroep in Micronesië

Tot in de 20ste eeuw peddelden de bewoners van Yap naar het eiland Palau, liefst 400 kilometer verder in de Stille Oceaan. In Palau ontgonnen ze aragoniet, een kalksteen die op het eigen eiland niet voorkwam en voor hen veel waarde had. De stenen werden in schijven gehouwen, die meerdere tonnen konden wegen, en tot enkele meters hoog konden zijn.

De reis naar Palau was echter niet zonder gevaar. Mensen raakten gewond en lieten zelfs het leven tijdens de overtocht. De waarde die aan elke steen werd toegekend werd hierdoor beïnvloed. Wanneer tijdens een tocht veel risico’s waren genomen of slachtoffers waren gevallen en het delven moeilijk was verlopen, was een steen meer waard. De waarde hing dus niet alleen af van de grootte en gaafheid van de steen, maar ook van de individuele geschiedenis: ouderdom, risico’s en problemen bij het delven en het transport. Ook het sociale aspect speelde mee. Stenen die in het bezit van belangrijke personen waren geweest kregen bijvoorbeeld een hogere waarde.

La monnaie de pierre aux îles Yap
De steen van Yap uit onze collectie © Museum van de Nationale Bank van België
Plaque d'immatriculation de l'Etat deYap
Nummerplaat van het eiland Yap met een afbeelding van het typische steengeld © Museum van de Nationale Bank van België

De stenen bevonden zich op een goed zichtbare plaats, vaak op het dorpsplein, langs een weg of voor een huis. Wanneer een steen van eigenaar veranderde, werd hij – ook om praktische redenen, gezien de omvang ervan – meestal niet verplaatst. De hele gemeenschap was op de hoogte van de geschiedenis en de eigendomsrechten van elke steen en deze kennis werd mondeling overgeleverd. De Bitcoin? Niks nieuws onder de zon dus!

Het museum van de Nationale Bank kan dan wel geen Bitcoin tonen – dat zou ook niet kunnen, daar het om virtueel geld gaat. Het stelt wel een mooi exemplaar van de steen van Yap tentoon. De ideale gelegenheid om ook over cryptogeld uit te weiden!

Bibliografie