Author Archives: danneem

De voorgevel van het Museum van de Nationale Bank van België

Voordat we de oudste voorgevel van de bank in detail bekijken, een woordje uitleg over het Hotel van de gouverneur zelf. Het Franse woord “hôtel” werd al sinds de 18e eeuw gebruikt om de, permanente of tijdelijke, stedelijke woning van een persoon met een hoge rang aan te duiden, in dit geval de gouverneur van de Nationale Bank van België. De statuten van de bank schreven voor dat de gouverneur in de hoofdstad moest wonen. In ruil daarvoor was de bank verantwoordelijk voor de meubilering en onderhoudskosten van zijn woonst.

Expo 58, het Atomium en de Nationale Bank van België

Expo 58, officieel de ‘Algemene Wereldtentoonstelling te Brussel’, vond plaats van 17 april 1958 tot 19 oktober van datzelfde jaar op de Heizelvlakte, in het park van Laken, het Ossegembos en het kasteel Belvedère. De wereldtentoonstelling die 42 miljoen bezoekers lokte vormde ook de aanleiding tot belangrijke infrastructuurwerken in de stad.

De eerste “Belgische” munten: de gouden en zilveren leeuwen van de Verenigde Belgische Staten

In de geschiedenisboeken lezen we dat België in 1830 onafhankelijk werd. Met de muntwet van 1832 begint ook de geschiedenis van de Belgische frank. Deze frank was zonder enige twijfel onze meest bekende munteenheid en hield het sindsdien precies 170 jaar uit. De eerste « Belgische » munten zijn echter een paar decennia eerder geslagen.

Het eerste Europese bankbiljet duikt op in … Zweden

In 1654 veroorzaakte de jonge Zweedse koningin Christina heel wat beroering toen ze uit geloofsovertuiging afstand deed van haar troon. Haar extravagante levensstijl en de recent beëindigde Dertigjarige oorlog (1618-1648) hadden het land opgezadeld met zware schulden en totaal ontspoorde overheidsfinanciën.

Geld als bron van ijdelheid: een waarschuwing in beeld

De getalenteerde Vlaamse schilder Frans Francken II (Antwerpen, 1581-1642) stond aan het hoofd van een belangrijk Antwerps schildersatelier. Hij was tevens de bekendste en meest productieve telg van de Franckendynastie, waartoe ook zijn vader Frans Francken I en zijn zoon Frans Francken III behoorden.

Toetreding van Malta en Cyprus tot het Eurosysteem

Op 1 januari 2008 traden opnieuw twee Europese landen toe tot het Eurosysteem: Malta en Cyprus. Hiermee komt het totaal op vijftien. Beide landen zijn lid van de Europese Unie sinds 1 mei 2004. Ze hebben zich dus in sneltreinvaart weten in te passen.

De vierlander, een voorloper van de euro.

Sinds het gebruik van geld ingeburgerd is geraakt, hebben vele regio’s, landen en volkeren eigen betaalmiddelen uitgegeven. De hoeveelheid aan verschillende betaalmiddelen in omloop, is dan ook van oudsher bijzonder groot. Vandaag gebruiken steeds meer landen in Europa een eenheidsmunt: de euro. Deze monetaire unie is het resultaat van een lang proces, dat zijn wortels heeft in het verleden. Het muntstuk, dat hier besproken wordt, de vierlander uit 1434, kan beschouwd worden als een van de eerste stappen binnen deze lange ontwikkeling.

De wisseltafel: een tafel als geen ander

Men kan zich de vraag stellen waarom er in het museum van de Nationale Bank een houten tafel centraal opgesteld staat in een tentoonstellingsruimte gewijd aan de oorsprong en de geschiedenis van het geld? Welnu, deze tafel behoorde ooit tot het meubilair van een 16de-eeuwse muntwisselaar. Muntwisselaars waren vanaf de late Middeleeuwen in onze steden actief. Zij kunnen beschouwd worden als de voorlopers van de huidige bankiers. In de Middeleeuwen waren zij noodzakelijk omwille van de talrijke soorten munten in omloop.

Eeuwfeest: tijd voor vernieuwing

Vandaag sieren monumenten de euro-biljetten; deze weerspiegelen de verschillende bouwstijlen, die Europa doorheen de eeuwen heeft gekend. Omdat personen steeds een bepaalde nationaliteit bezitten, verkiest men thans geen portretten meer te plaatsen op de euro-biljetten. Nochtans was het portret tijdens de voorbije eeuw uitgegroeid tot het hoofdmotief van het Belgische bankbiljet.

Een vals biljet in de Nationale Bank !?!

Het enige valse biljet in de vitrines van het museum van de NBB is het object van deze maand. Zijn aanwezigheid roept wel een paar vragen op. Om hierop een antwoord te vinden, moeten we terugkeren naar de Tweede Wereldoorlog. Het biljet maakt immers deel uit van een omvangrijk en groots opgezet vervalsingsprogramma van Nazi-Duitsland.