Author Archives: danneem

Ook voor uw portefeuille is het vakantie!

Zoals elk jaar komt de grote vakantie dichterbij. Dit kan op verschillende manieren ingevuld worden: een tweetal weken aan zee, op vakantie naar het buitenland, grote werken aan het huis,… Voor het Museum van de Nationale Bank van België betekent het vrije toegang voor iedereen gedurende de vakantiemaanden, de deuren staan wijd open!

Museumlente, 17 mei 2009

Het Museum van de Nationale Bank van België neemt ook dit jaar deel aan “Printemps des Musées”, de feestdag van de musea in Wallonië en Brussel. Het thema is “Kleuren!”.

Opendeurdag van de Raad van de Europese Unie, 9 mei 2009

Het Museum van de Nationale Bank van België is present op de Open dag van de Raad van de Europese Unie. Ter gelegenheid van de Dag van Europa, de dag waarop elk jaar de Verklaring van Schuman van 1950 herdacht wordt, nodigen wij u uit om kennis te maken met het Eurosysteem.

Erfgoeddag 2009

Het Museum van de Nationale Bank van België neemt ook dit jaar deel aan de Erfgoeddag, de feestdag van het cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het thema is ‘Uit vriendschap!’

Nový člen eurozóny (Een nieuw lid in de eurozone)

Hoeveel landen telt de eurozone? Zevenentwintig? Nee, sinds 1 januari 2007 telt de Europese Unie wel 27 lidstaten, de eurozone daarentegen is minder uitgebreid. Twaalf dan ? U komt in de buurt… In 2002 betaalden er 12 Europese lidstaten met de euro. Vijftien? Tot voor kort was dit het juiste antwoord, maar op 1 januari 2009 verwelkomden de 15 eurolanden een nieuwe lidstaat, Slowakije. Een nieuw lid van de eurozone betekent een nieuwe muntreeks en deze staat deze maand in de kijker.

De Atheense drachme, een lange traditie … van antieke munt tot euro

Door de uil en de olijftak op de nationale zijde van hun 1 euro muntstuk te plaatsen, zetten de Grieken hun rijke geschiedenis in de verf. Met deze referentie verwijzen ze niet alleen naar het historische belang van de stadstaat Athene, maar herinneren ze er ons ook aan dat de eerste Europese munten in Griekenland zijn geslagen.

Een van de laatste munten van Julius Caesar

Alle geschiedenisboeken zijn het er over eens, Julius Caesar was zonder twijfel een van de belangrijkste heersers ooit. Hij was ook de eerste Romein die een portret van zichzelf op een munt liet slaan. Wie was deze man?

Het oudste Belgische papiergeld (1837-1850)

In 1830 was België het meest geïndustrialiseerde land van het continent. In de periode 1830-1848 financierde een zeer beperkt aantal banken de Belgische industriële revolutie. Elk van hen bezat het emissierecht of het recht om papiergeld uit te geven.

Een ongewone prentkaart

We stellen u een prentkaart voor waarop één van de vroegere Belgische ministers van Financiën te herkennen is: Camille Gutt (1884-1971). Deze man doet bij velen nog een belletje rinkelen omwille van de geldsanering na Wereldoorlog II waarmee zijn naam verbonden is: de Gutt-operatie. Toch is dit niet de enige opmerkelijke prestatie in zijn lange en gevulde loopbaan.

1851: de Nationale Bank drukt haar eerste biljetten

Vandaag is de Nationale Bank van België de enige Belgische bank die het recht heeft biljetten te drukken. Nochtans is dat niet altijd zo geweest. De Nationale Bank, opgericht bij wet van 5 mei 1850, bracht haar eerste bankbiljetten in 1851 in omloop.