NIEUW in de lerarenkamer  Share

Inflatie, deflatie, chartaal geld, giraal geld of FinTech: de Nationale Bank is er elke dag mee bezig. Maar wat betekenen die economische begrippen en financiële termen nu eigenlijk precies ? Korte video- en animatiefilmpjes in de lerarenkamer van het museum leggen op een heldere en leuke manier vijftig belangrijke woorden uit. 

Het NBBglossarium is ondertussen een klassieker geworden. Met één muisklik vind je er de definitie terug van een hele reeks woorden die nauw verband houden met de activiteiten van de Nationale Bank. Zo wordt het begrip ‘Inflatie’ er omschreven als ‘Een algemene en aanhoudende prijsstijging’ en het begrip ‘Deflatie’ als ‘Een algemene en aanhoudende prijsdaling’. In zo’n definitie heeft elk woord duidelijk zijn betekenis, maar over het hoe of waarom krijg je hier geen antwoord.

Daarvoor kun je al enige tijd terecht bij de meer uitvoerige informatiefiches en nu dus ook bij de  educatieve filmpjes van het museum. Nemen we de proef op de som: wie de video’s over ‘inflatie’ en ‘deflatie’ bekijkt, raakt niet alleen vertrouwd met de definitie ervan, maar begrijpt meteen ook waarom de door het Eurosysteem nagestreefde prijsstabiliteit voor elk van ons belangrijk is. De filmpjes belichten ook actuele onderwerpen die noch in het glossarium, noch in de informatiefiches aan bod komen, zoals de begrippen ‘FinTech’ of ‘stresstest’.

 

Met het glossarium, de infofiches en de educatieve filmpjes kunnen leerkrachten hun bezoek aan het NBBmuseum in de klas voorbereiden of van een vervolg voorzien. Ook voor de studenten of leerlingen kunnen ze een geheugensteuntje zijn na de rondleiding.