Het NBBmuseum gaat weer vreemd !  Share

Het nieuwe culturele seizoen in Brussel kondigt zich veelbelovend aan. Wie dit najaar met familie of vrienden een uitstap plant, heeft de keuze tussen heel wat tentoonstellingen. Op niet minder dan vier locaties in Brussel liggen er stukken uit de collectie van het NBBmuseum te kijk.

‘The Grand Place to be’ : dat is de naam van de expo die het Museum van de Stad Brussel vanaf 4 oktober organiseert n.a.v. de 20ste verjaardag van de erkenning van de Grote Markt als Werelderfgoed. Onder meer de inspanningen van burgemeester Charles Buls (1881-1899) voor het bewaren en restaureren van de Grote Markt komen er aan bod. De grote portretpenning die het NBBmuseum in bruikleen geeft aan het Broodhuis, zet dit aspect mooi in de verf. Op de keerzijde van de penning herkent u ongetwijfeld verschillende gebouwen van de Markt.

M03144 voorzijde M03144 keerzijde

Terecht gaat dit najaar ook veel aandacht naar het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het War Heritage Institute of Legermuseum zorgt voor een originele insteek en belicht in zijn expo ‘De Groote Oorlog voorbij’ de periode 1918-1928. De stukken die het NBBmuseum hier in bruikleen gaf, belichten in de eerste plaats het economische en monetaire herstel. Het ‘diploma’ dat burgers ontvingen wanneer ze na de bevrijding een vaderlandslievende storting van goud deden bij de Nationale Bank, is daar een sprekend voorbeeld van. Nog tot 22 september 2019 !

p.104 Goudstorting 1918 300 dpi

De Senaat tenslotte richt vanaf 23 november de schijnwerpers op het monumentale wandtapijt ‘De triomfantelijke terugkeer van Koning Albert I aan het hoofd van zijn troepen, te Brussel op 22 november 1918’ in de expo ‘De kleuren van de bevrijding’. Het karton is van schilder Anto Carte (1886-1954), geen onbekende voor de Nationale Bank vermits hij het biljet van 50 frank-10 belga uit 1927 heeft ontworpen. Ook dat biljet mocht op deze expo niet ontbreken.

AntoCarte-banner

Voor wie meer wil zien van de NBB-collectie, blijft een bezoek aan het nieuwe museum van de NBB een must. Op niet minder dan drie circuits komt u er de meest diverse voorwerpen en documenten tegen, van banaal tot uitzonderlijk, van klein tot groot, van zeer herkenbaar tot zeer mysterieus. Van harte welkom op elke dag van de week van 9 tot 17 uur. En niet te vergeten: de toegang is gratis!