Nieuwe aanwinsten voor het NBBmuseum  Share

De collectie betaalmiddelen is het kloppende hart van het NBBmuseum. Ze werd onlangs versterkt met 32 nieuwe aanwinsten. Het gaat om oude munten van de Zuidelijke Nederlanden waaronder zich enkele zeldzame exemplaren bevinden.

Double gros

Dubbele groot van hertogin Johanna (Leuven, na 1386).

Het NBBmuseum voert een doelgericht aanwinstenbeleid en focust zich voornamelijk op de lacunes in zijn verzameling betaalmiddelen. De munten en biljetten die ooit circuleerden in de Nederlanden en in het latere België staan hierbij centraal. Op een veiling in Osnabrück kon het museum onlangs de hand leggen op een reeks munten die al een hele tijd op zijn verlanglijstje stonden.

De munten zijn afkomstig uit het hele grondgebied van de Zuidelijke Nederlanden: van een zeldzame kleine denier uit 1140-1180 die in Diksmuide geslagen werd tot een al even zeldzame Luxemburgse 1/3 plak uit 1345-1346. Op twee gouden florijnen na, zijn alle aanwinsten van zilver. Opmerkelijk is ook dat alle aangekochte stukken een zeer goede staat van bewaring hebben. Vooral voor kleingeld zoals stuivers, mijten of penningen is dat niet vanzelfsprekend omdat ze destijds veel meer gebruikt werden dan de grotere munten.

Vooral met de aankoop van een halve groot uit Viesville is het museum in zijn nopjes. Het stuk wijst namelijk op het bestaan van een monetaire conventie of muntunie tussen Namen en Vlaanderen op dat ogenblik. De ½ groot draagt immers zowel de naam van Jan I, graaf van Namen (1297-1331) als van Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen (1322-1346). Van de Vlaamse variant van deze eenheidsmunt is tot hiertoe geen spoor te bekennen.

Het NBBmuseum bezit reeds heel wat conventie- of eenheidsmunten uit het verleden. Ze getuigen van allerhande pogingen tot monetaire samenwerking tussen verschillende politieke entiteiten doorheen de eeuwen. Hoewel ze meestal geen lang leven beschoren waren, blijven deze vormen van monetaire samenwerking zeer interessant om te bestuderen.

Deze munten zijn een mooie aanwinst voor het vernieuwde NBBmuseum dat sinds zijn opening op 15 januari van dit jaar reeds meer dan 15 000 bezoekers over de vloer kreeg. Je komt in het museum alles te weten over de geschiedenis van het geld, maar je krijgt er ook een antwoord op de vraag naar het wat, hoe en waarom van de centrale bank. Op die manier vullen verleden en heden zich perfect aan.

One Comment

  1. Posted 08/07/18 at 08:14 | Permalink

    Museum of the National Bank of Belgium is a museum belonging to the National Bank of Belgium in Brussels, Belgium. It’s not a very large museum and doesn’t take long to get around it, but it is certainly worth a visit.