Europadag  Share

Europadag valt elk jaar op 9 mei. We herdenken dan de verklaring die Robert Schuman in 1950 aflegde. Schuman was de Franse minister van Buitenlandse Zaken die op 9 mei 1950 een toespraak hield die tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) leidde. Die luidde het begin van de Europese eenmaking in. Het NBBmuseum belicht verschillende aspecten van dit Europese verhaal en focust vooral op de rol van België hierin.

Europa speelbal

Spotprent van H. Daumier waarin Europa wordt voorgesteld als de speelbal van oorlog en vrede. Uit : Le Charivari, 1869. © Musée Carnavalet-Histoire de Paris

Er zijn in het verleden heel wat oorlogen uitgevochten in Europa. En de vrede, als er al vrede was, heeft nooit erg lang geduurd. België was daarbij vaak letterlijk het “slagveld van Europa”. Het is daarom logisch dat België één van de zes stichtende leden van de Europese Economische Gemeenschap werd. Dat was in 1957. En het is ook niet toevallig dat het land opnieuw in de kop van het peloton met elf eurolanden zat in 1999. De achterliggende idee van de Europese integratie is dat handel verbindt en zeker wanneer de handelspartners dezelfde munt gebruiken.

Voor België was de Europese muntunie geen stap in het onbekende. Van 1865 tot 1926 maakte het land al deel uit van de Latijnse Muntunie. De Unie omvatte Frankrijk, België, Zwitserland en Italië en later kwam ook Griekenland er nog bij. Elk land behield zijn eigen munt, maar de gouden en zilveren munten van de deelnemende landen werden in de andere landen als wettig betaalmiddel aanvaard.

In 1921 ontstond de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie die vier jaar later met een muntunie vervolledigd werd. De Luxemburgse frank werd aan de Belgische frank vastgeklonken, maar beide landen behielden wel hun eigen munten en biljetten. Ook met Nederland werden economische afspraken gemaakt. De Benelux – België, Nederland en Luxemburg – ging in 1944 van start als een douane-unie. Ze werd in 1958 een economische unie en is vandaag nog steeds actief.

In 1979 was het de beurt aan de ECU, een korf van Europese valuta. België is één van de weinige landen waar vanaf 1987 ook echt ECU-munten zijn geslagen.

Twintig jaar later werd de ECU vervangen door de euro. Het Eurosysteem is tot vandaag de meest verregaande muntunie die Europa ooit heeft gekend. De gemeenschappelijke munt heeft zowel de interne als de internationale handel vergemakkelijkt en de euro is na de dollar de belangrijkste valuta geworden op wereldvlak.