Monthly Archives: 12:23

Europadag

Europadag valt elk jaar op 9 mei. We herdenken dan de verklaring die Robert Schuman in 1950 aflegde. Schuman was de Franse minister van Buitenlandse Zaken die op 9 mei 1950 een toespraak hield die tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) leidde. Die luidde het begin van de Europese eenmaking in. Het NBBmuseum belicht verschillende aspecten van dit Europese verhaal en focust vooral op de rol van België hierin.

De wonderbaarlijke geschiedenis van Madame de Nettine

Op 5 mei 2018 viert de NBB haar 167ste verjaardag. Het had net zo goed haar 256ste verjaardag kunnen geweest zijn indien Barbe-Louis-Josèphe de Nettine (1706-1775) daar geen stokje voor had gestoken. Het NBBmuseum doet het hele verhaal uit de doeken.