Nieuwe studie over Paul van Zeeland  Share

De monetaire en financiële geschiedenis van het interbellum is een van de meest tot de verbeelding sprekende onderdelen van het NBBmuseum. “Van wilde hoogconjunctuur naar diepe depressie”, zo zou men het kunnen samenvatten. De rol die Paul van Zeeland (1893-1973) in deze periode als econoom, centrale bankier en politicus heeft gespeeld, is aanzienlijk. Een pas verschenen studie werpt een nieuw licht op zijn denkbeelden.

Paul Van Zeeland

Paul van Zeeland

Paul van Zeeland and the first decade of the US Federal Reserve System: The analysis from a European central banker who was a student of Kemmerer is de titel van de in maart verschenen NBB-Working Paper N° 339. De thesis die de Belgische econoom na zijn studies in Amerika in 1922 schreef over de eerste tien jaren van de Federal Reserve Board (Fed) staat hier centraal.

Auteurs Ivo Maes en Rebeca Gomez Betancourt gaan onder meer na welk standpunt Paul van Zeeland in zijn analyse inneemt met betrekking tot tal van elementen: de nood aan centralisatie van het centrale banksysteem, de mate van onafhankelijkheid ten opzichte van de staat, de institutionele architectuur van het systeem of nog, de doeltreffendheid waarmee het centrale banksysteem in staat is om nieuwe financiële crisissen af te wenden. Het zijn onderwerpen die vandaag binnen de Europese context nog steeds actueel zijn.