Monthly Archives: 08:46

Nieuwe studie over Paul van Zeeland

De monetaire en financiële geschiedenis van het interbellum is een van de meest tot de verbeelding sprekende onderdelen van het NBBmuseum. “Van wilde hoogconjunctuur naar diepe depressie”, zo zou men het kunnen samenvatten. De rol die Paul van Zeeland (1893-1973) in deze periode als econoom, centrale bankier en politicus heeft gespeeld, is aanzienlijk. Een pas verschenen studie werpt een nieuw licht op zijn denkbeelden.