Monthly Archives: 12:34

Seminarie voor leerkrachten 2017: Het geld van de Belgen: een panoramische kijk

Info, programma en inschrijvingen

Money money money: de Nationale Bank van België van heel dichtbij

Afgelopen 11 mei brachten de leerlingen van de school BIMSEM in Mechelen een bezoek aan het tijdelijk museum. Ziehier het artikel van een van de jonge leerlingen over het bezoek.