De verslagen van de Raad van Bestuur van 1850 tot 1913 nu ook digitaal te raadplegen  Share

De verslagen van de Raad van Bestuur van de Nationale Bank zijn tot en met 1913 gedigitaliseerd en raadpleegbaar in het Algemeen Rijksarchief in Brussel.

 De originele verslagen van de Raad van Bestuur van de Nationale Bank van België (1850-1913), de voorloper van het huidige Directiecomité, bevinden zich al decennialang in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Vandaag zijn deze gedigitaliseerd en zijn de niet minder dan 21.149 beelden makkelijk te raadplegen in de leeszalen van het Rijksarchief (niet online).

Notulen van de eerste vergadering van de Raad van Bestuur van de NBB, 10 september 1850

Notulen van de eerste vergadering van de Raad van Bestuur van de NBB, 10 september 1850

De verslagen zijn een interessante bron van informatie voor onderzoekers. Ze bevatten een inkijk in beleidsbeslissingen en maatregelen die genomen zijn tijdens belangrijke mijlpalen in de Belgische economische en monetaire geschiedenis, vaak ook in een Europese context: bijvoorbeeld de Frans-Duitse oorlog (1870-1871), het ontstaan van de Latijnse Muntunie (1865) en de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog (1913).

De verslagen van de Raad van Bestuur werden vanaf haar oprichting in 1850 tot 1962 in de Nationale Bank zelf bewaard. In 1963 werd een groot deel in het Algemeen Rijksarchief neergelegd.

De inventaris van het archief van de Nationale Bank van België bij het Rijksarchief kan je raadplegen op de website van het Rijksarchief.

Het Algemeen Rijksarchief bevindt zich in de Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel en is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 8u30 tot 16u30. (Afwijkende uren tijdens de zomervakantie)

Tip voor de geïnteresseerde onderzoeker: sinds enkele jaren kan men, op de website van de NBB de eveneens gedigitaliseerde jaarverslagen van de Nationale Bank vanaf het jaar 1851 raadplegen.