(Over)leven in oorlogstijd  Share

Tijdens de maand oktober kreeg het museum twee rhetoricaklassen van het Athénée Robert Catteau van Brussel op bezoek. In het kader van hun erfgoed- en burgerschapsklassen namen zij deel aan het Educatieve spel over de Eerste Wereldoorlog dat het museum aanbiedt. Gedurende twee uren dompelden de leerlingen zich onder in het universum van de Grote Oorlog in de stad Brussel die vanaf 20 augustus 1914 door de Duitsers bezet werd.

photo classes du patrimoine bord bleu

Het rollenspel groepeert de deelnemers in families met uiteenlopende socio-economische achtergronden. Ze worden geconfronteerd met de onzekerheden, de verrassingen en de onophoudelijk stijgende marktprijzen die de oorlog met zich meebrengt. Met hun beperkte budget voelen ze snel de gevolgen van de voedselschaarste. Daarbij moeten ze soms de hulp van het Nationaal Hulp- en Voedingscomité inschakelen om te kunnen overleven. De Duitsers eisen almaar meer goederen op en de ‘flash info’s’ waarmee het spel regelmatig onderbroken wordt, voorspellen meestal weinig goeds. De tijd schrijdt voort en het gezinshoofd met vier kinderen kan op elk moment zijn werk verliezen, met alle gevolgen vandien voor zijn familie. Gelukkig is er af en toe het vooruitzicht op een kleine bonus, wanneer de deelnemers tenminste het goede antwoord geven op een vraag waarmee hun kennis van de historische context getest wordt. Zo niet, dan kan een fout antwoord de spelers duur te staan komen.

Spelenderwijs beleven de leerlingen de moeilijke levensomstandigheden van een familie in oorlogstijd. De gids test hun kennis en geeft talloze interessante details mee. De leerlingen komen ook in contact met het noodgeld van die tijd, biljetten die de gemeentebesturen uitgaven om het hoofd te bieden aan het tekort aan geld. Op het einde van het spel laat een kort discussiemoment toe om een aantal gebeurtenissen tijdens het spel extra toe te lichten en de acties en reacties van de leerlingen te plaatsen.

Wilt u ook uw leerlingen laten reizen doorheen de tijd? Wacht niet langer en reserveer uw bezoek per telefoon op het nummer 02 221 22 06. Het museum heeft twee spelborden tot uw beschikking, telkens voor een groepje van maximum 12 leerlingen. Voor een goed spelverloop raden wij minstens één begeleider per spelbord aan.

 

Voor meer info