Het NBB jaarverslag 2015 is verschenen  Share

Vanaf vandaag 19 februari kunt u het verslag 2015 van de Nationale Bank van België raadplegen. Naar dit rapport wordt elk jaar, zowel in België als in het buitenland, vol verwachting uitgekeken. Het belicht de voornaamste macro-economische, financiële en prudentiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

RAPPORT_NEDERLANDSSinds 1851 publiceert de NBB elk jaar dit rapport. Vandaag bestaat het rapport uit twee afzonderlijke delen. Het ene deel handelt over de nationale en internationale economische en financiële evoluties. Daarop aansluitend, beschrijft het tweede deel de jaarrekening van de Bank en haar activiteiten als onderneming.

De elektronische versie van het eerste deel van het jaarverslag 2015 is beschikbaar op de website van de NBB. U vindt er ook alle voorgaande jaarverslagen. Voor scholen, leerkrachten en leerlingen met een uitgesproken interesse voor economie is het jaarverslag van de NBB een belangrijke bron van informatie en een handig didactisch instrument. Leerkrachten en studenten die dit wensen, kunnen de voorstelling van het verslag 2015 door Gouverneur Smets of door een ander lid van het Directiecomité van de NBB in de verschillende provincies van het land ook bijwonen. Inschrijven kan via het Belgisch Financieel Forum.