Belgostat is dood. Leve NBB.Stat!  Share

nbbstatNL

Sinds 1999 stelt de Nationale Bank van België een waaier van economische en financiële statistieken gratis ter beschikking van het publiek via de online BelgoStat-toepassing. De laatste jaren echter ondervond dit programma nogal wat technische moeilijkheden. Daarom werd beslist over te schakelen naar een nieuwe toepassing die de naam NBB. Stat draagt.

De overschakeling van BelgoStat naar NBB.Stat ging reeds eind vorig jaar van start. Sindsdien bestaan beide toepassingen naast elkaar, maar op maandag 21/09 wordt het BelgoStat-platform definitief losgekoppeld.

De gebruikers –waaronder ook veel leerkrachten- kunnen echter op beide oren slapen. Ze zullen nagenoeg alle statistieken die ze via Belgostat konden raadplegen, ook in de nieuwe gegevensbank terugvinden. De nieuwe toepassing is niet alleen stabieler vanuit technisch oogpunt, ze biedt ook meer functionaliteiten (presentatiemogelijkheden, zoekfuncties, multidimensionale structuur …) en is nog gebruiksvriendelijker.
Interesse om meer te weten over de nationale en regionale rekeningen, de prijzen en lonen of de arbeidsmarkt? Voortaan vindt u ze hier terug!