- Museum of the National Bank of Belgium - https://www.nbbmuseum.be/nl -

Het GTM in een notendop

Op 4 november 2014 ging het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme of GTM (SSM – Single Supervisory Mechanism) van start. Voor leerkrachten die deze belangrijke eerste stap naar de bankenunie op een visuele en bevattelijke manier aan hun leerlingen willen uitleggen, heeft de ECB een animatiefilmpje gemaakt.

Het filmpje maakt vanaf nu deel uit van het educatieve aanbod van het NBB-museum. Indien gewenst, kunnen uw leerlingen het tijdens de rondleiding in groep en onder leiding van de museumgids bekijken en becommentariëren. Maar u kunt het natuurlijk ook in de klas als lesmateriaal gebruiken. Voor de versie in het Nederlands, klikt u hier [1].

Meer achtergrondinformatie over het GTM vindt u ook in het artikel The single supervisory mechanism or “SSM”, part one of the Banking Union [2], gepubliceerd als NBB Working Paper 255 en in de overzichtstekst De bankenunie [3].

ESCB