Nieuw in de lerarenkamer!  Share

Ben je als leerkracht op zoek naar zoveel mogelijk beschikbare informatie over één van de thema’s die in het NBB-museum aan bod komen? Dan helpen de thematische dossiers je alvast een eind op weg.

Lettre de change

Het duurde lang vooraleer het bankbiljet door iedereen als betaalmiddel aanvaard werd. © Museum van de Nationale Bank van België

Een eerste voor de hand liggend thema is dit van het betalingsverkeer. Sinds haar oprichting in 1850 bevordert de Nationale Bank van België de goede werking van het betalingsverkeer. Ze oefent ook het toezicht uit op de betalings- en verrekeningssystemen.

De rode draad in dit eerste thematische dossier is de vraag hoe mensen door de tijd heen betaald hebben en hoe ze dit vandaag doen. Een mix van geschiedenis en actualiteit, feiten en achtergronden, pro’s en contra’s. Kortom, bruikbare informatie en bronnen voor elke leerkracht die les geeft over dit onderwerp. Klik hier om het dossier te openen.