Monthly Archives: 13:21

Het nieuwe spel is klaar

Voor de lagere scholen hebben we het spel aangepast.

Het Tijdelijk Museum is open! Afspraak in de Berlaimontlaan 3.

Na enkele maanden geduld en hard werk, kondigen we met plezier de opening aan van het tijdelijk Museum.

5 varkens? Een trommel alstublieft!

Het Museum van de Nationale Bank heeft in zijn collectie twee trommels. Deze zijn afkomstig uit Zuid-Oost-Azië en waren voor enkele inheemse bevolkingsgroepen het meest waardevolle betaalmiddel.